ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Zrealizowane projekty
Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2010 roku Drukuj Email
piątek, 25 lutego 2011 17:08

ER-2010-01 Polski Instytut Antropologii, Warszawa, Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju (seminaria, warsztaty).
Celem projektu była wymiana poglądów, doświadczeń i perspektyw pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem działaczy organizacji pozarządowych oraz pomiędzy reprezentantami instytucji polskich i irlandzkich. Cel projektu realizowany był poprzez: 1) seminaria oparte na literaturze z kategorii antropologii rozwoju oraz na doświadczeniu badaczy i praktyków rozwoju (6 spotkań z udziałem średnio 14 osób każde); 2) warsztaty z edukacji rozwojowej prowadzone przez dyrektora Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacji Rozwojowej, Irish Development Education Association (15 uczestników); 3) zakup publikacji o tematyce rozwojowej i udostępnienie ich osobom, które zajmują się edukacją o rozwoju.

ER-2010-02 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej.
Projekt wspierał zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przeprowadzono 3 działania: 1) seminarium dla wydawców podręczników (7 uczestników oraz kierownictwo MEN, MSZ, ORE oraz CEO); 2) szkolenia dla konsultantów i doradców metodycznych (15 uczestników); 3) seminarium dla nauczycieli (12 uczestników). Projekt był prowadzony wspólnie przez CEO i PAH, we współpracy z ORE. Na potrzeby działań powstały materiały edukacyjne opublikowane na stronach internetowych CEO i PAH.

ER-2010-03 Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa, Wiedza w działaniu.
Projekt zrealizowano w woj. warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, skierowany do nauczycieli i uczniów Małych Wiejskich Szkół. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1) Dwa szkolenia dla 21 nauczycieli z 10 szkół podstawowych. Podczas szkoleń poza trenerami obecni byli gości specjalni reprezentujący organizacje działające w krajach które obejmuje pomoc rozwojowa (Haiti, Somalia); 2) Nauczyciele zrealizowali 10 projektów z uczniami swoich szkół, w których udział wzięło łącznie 270 dzieci. 3) Każdy przeszkolony nauczyciel przygotował scenariusz lekcji rozwojowej. W ramach konkursu na najlepszy scenariusz trzy szkoły wygrały wizyty gości specjalnych – osób prowadzących działalność z zakresu edukacji rozwojowej; 4) Na stronie internetowej projektu został zamieszczony zestaw gier obejmujących tematycznie Edukację Rozwojową; 5) Każda szkoła otrzymała zestaw różnorodnych pomocy naukowych wspierających nauczycieli przy prowadzeniu zajęć z tematyki edukacji rozwojowej (gry, książki, płyty CD, globusy-piłki, puzzle, zdjęcia).

ER-2010-04 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, Rzeszów, Edukacja rozwojowa w środowisku osób niesłyszących.
Projekt skierowany był do środowiska osób niesłyszących posługujących się Polskim Językiem Migowym. Pośrednią grupą odbiorców byli pracownicy i wolontariusze organizacji działających na rzecz osób niesłyszących. Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej w zakresie edukacji rozwojowej poprzez przygotowanie materiałów filmowych tłumaczonych na PJM, dodatkowo wizualizowanych. W ten sposób powstał pakiet filmów edukacyjnych, które umieszczone zostały na stronach internetowych: www.resgest.pl i www.glusitv.pl. Materiał filmowy został nagrany na płyty DVD i rozesłany do ponad 100 placówek Polskiego Związku Głuchych na terenie całego kraju.

ER-2010-05
Fundacja Ubik, Kraków, Bliżej Globalnego Południa - Alternate Reality Game.
Głównym elementem programu było stworzenie gry edukacyjnej w technice ARG - Alternate Reality Game (nowy typ gier, który powstał jako przeniesienie do Internetu gier miejskich). Gra rozgrywała się między 6 a 11 listopada 2010 roku na stronie internetowej www.blizejpoludnia.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Gracze poznali historie trójki dzieci mieszkających w krajach Globalnego Południa oraz śledzili anonimowe fragmenty opowieści o tajemniczym kraju pojawiające się na stronie internetowej gry. Zadaniem grających było odgadnięcie krajów pochodzenia trójki dzieci i wskazanie, które z nich opowiada o swoim kraju na stronie internetowej gry.

Więcej…
 
Projekty z mini-grantów 2009 Drukuj Email
wtorek, 13 kwietnia 2010 14:07

W ramach konkursu zamkniętego mini-granty dostały następujące organizacje - 12 uczestników komponentu szkoleniowego:

ER-2009-24 Fundacja Zachęta, Górowo Iławeckie, Mikroskop - edukacja globalna dla dzieci i młodzieży
Projekt miał charakter popularyzatorski, skierowany był do młodzieży z Pieszkowa i Lelkowa (woj. warmińsko-mazurskie) Działania: spotkanie z projekcją filmu „Dzieci Afryki”; spotkanie z o. Werbistą – Uganda: życie, lecznictwo, szkolnictwo; zajęcia plastyczne; wyjazd do Muzeum Misyjnego w Pieniężnie; degustacja kuchni afrykańskiej. Wydano kalendarz z pracami plastycznymi młodzieży.

ER-2009-25 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowie, Kobylanka, Otwórz szeroko oczy
Projekt dotyczył kultury, religii, sztuki oraz dróg do rozwoju trzech państw afrykańskich: Madagaskar, RPA, Etiopia oraz trzech państw Ameryki Łacińskiej: Brazylii, Meksyku oraz Peru. Dzieci ze szkół w Dominikowicach i Kwiatonowicach (woj. podkarpackie) poznały położenie państw, ich stolice, flagi oraz pojęcia takie jak: Milenijne Cele Rozwoju, kontynent, państwo, ubóstwo, głód, edukacja, rozwój. Przygotowano pięć folderów na temat omawianych państw i jedną prezentację multimedialną, które będą służyć uczniom innych klas na lekcjach j. polskiego, historii, geografii. Wykonano naczynia z gliny, maski afrykańskie, stroje indiańskie. Przeprowadzono zajęcia teatralne i warsztaty plastyczne, odbyło się spotkanie z misjonarzem i z podróżnikiem. Odbyła się wycieczka do Wioski Globalnej do Krakowa.

ER-2009-26 ETNOINSPIRACJE, Łódź, Urodziliśmy się Ty tam, ja tu - dzieciństwo i młodość w krajach Globalnego Południa
Podczas projektu dzieci i młodzież z Łodzi dowiadywały się o życiu rówieśników w wybranych krajach Globalnego Południa, głównie z Indii, Peru, Kenii, a także Hondurasu, Gwatemali, Tybetu, Burkina Faso, Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej i Pakistanu. 10 grup dziecięcych lub młodzieżowych wzięło udział w cyklu warsztatów, po których prezentowali swoim kolegom ze szkoły/placówki opracowaną przez siebie grę lub bajkę inspirowaną wiedzą zdobytą podczas zajęć. Zrealizowano łącznie 18 półtoragodzinnych i 12 45-minutowych warsztatów oraz 6 konsultacji. Finały odbywały się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej Efekty pracy uczestników opublikowano w broszurze i na stronie internetowej www.etnoinspiracje.org. Tam również pojawiły się fotoreportaże z warsztatów i akcji finalnych. W projekcie wzięło udział 217 bezpośrednich uczestników warsztatów oraz kilkuset młodych uczestników zajęć przygotowanych dla nich przez rówieśników.
Więcej…
 
Zrealizowane projekty 2009 Drukuj Email
wtorek, 13 kwietnia 2010 10:46
ER-2009-01 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Partnerstwo szkół - pierwsze kroki, Warszawa
Projekt zakładał przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących partnerstwa szkół z Polski z placówkami z krajów globalnego Południa. Materiały zostały opublikowane na stronie internetowej oraz na płycie CD. Są to pierwsze materiały poświęcone temu tematowi opublikowane w języku polskim. Płyty są obecnie dystrybuowane wśród zainteresowanych szkół. Rezultaty: publikacja elektroniczna oraz strona internetowa.

ER-2009-02 Spotkania – Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury, Do TEGu, gotowi, start!, Warszawa
Projekt był działaniem ogólnopolskim, wpisywał się w europejską kampanię – Tydzień Edukacji Globalnej. W efekcie jego realizacji zaktualizowano i wypromowano stronę www.teg.edu.pl, stworzono szereg materiałów promujących edukację globalną i TEG (broszura dla nauczycieli, przypinki i wlepki, plakaty) oraz materiałów edukacyjnych. Materiały rozesłano do szkół i innych instytucji. Strona internetowa jako zbiór materiałów (156 materiałów edukacyjnych (60 tekstów dotyczących różnych zagadnień i 96 scenariuszy zajęć) i dobrych praktyk z zakresu EG stała się bazą zasobów dla nauczycieli.

ER-2009-03 Fundacja "Afryka Inaczej", Poradnik "Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki", Warszawa
Zasadniczym elementem projektu było opracowanie poradnika dla nauczycieli, osób zajmujących się pomocą rozwojową i edukacją rozwojową oraz wszystkich zainteresowanych. Poradnik ma pomóc adresatom we właściwy sposób mówić o dzieciach Afryki polskim dzieciom, tak, aby nie koncentrować się wyłącznie na negatywnych zjawiskach i dramatycznych sytuacjach, jakie dotykają małych Afrykańczyków. Do napisania poradnika zostali zaproszeni Afrykańczycy i Polacy, dobrze znający afrykańskie realia. Poradnik został wydany w wersji drukowanej oraz opublikowany online. Poradnik został rozesłany bezpłatnie m.in. do Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, kuratoriów oświaty i bibliotek pedagogicznych w całym kraju. Oprócz poradnika stworzona została specjalna podstrona opisująca poradnik w ramach serwisu www.afryka.org .
ER-2009-04 Stowarzyszenie Inicjatywa na rzecz Społeczeństwa Zrównoważonego, Jeśli nie rozwój to co? TEG w Nowej Hucie, Kraków
Projekt miał na celu przybliżenie mieszkańcom Nowej Huty różnych dróg osiągania rozwoju, jakie napotkać można w krajach Globalnego Południa. Główną grupą docelową była młodzież zamieszkująca dzielnice Krakowa Nową Hutę (wiek od 12-25 lat.)
Zajęcia podzielono na moduł warsztatowy i plenerowy, otwarty dla zainteresowanych.

ER-2009-05 Stowarzyszenie "Jeden Świat", Bajki rozwojowe, Poznań
Projekt miał na celu przybliżenie dzieciom problemów globalnej rzeczywistości. Przeprowadzono 18 warsztatów (w tym 9 w trakcie TEG) dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty oparte były o 5 bajek i scenariuszy wypracowanych przez 20 uczestniczek projektu, na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 2 szkoleń: dot. edukacji rozwojowej oraz wykorzystania bajek w edukacji. Bajki i scenariusze opublikowano na stronie internetowej.
Więcej…
 
Krótkie opisy zrealizowanych projektów - 2008 Drukuj Email
wtorek, 02 grudnia 2008 07:21

ER-2008-01 Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego handlu, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
W ramach projektu zrealizowano:

  • 2 dniowe szkolenie – seminarium nt. sprawiedliwego handlu i możliwości jego rozwoju w Polsce. Podczas seminarium dyskutowano również o możliwościach stworzenia wspólnego ruchu zajmującego się sprawiedliwym handlem, szczególnie w kontekście wspólnej promocji. W szkoleniu wzięło udział 40 osób;
  • stronę www.fairtrade.org.pl i mailingową listę dyskusyjną.
  • elektroniczną broszurę doszkoleniową „Jak rozwijać Sprawiedliwy Handel w Polsce?”.


ER-2008-02 Gender w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju?
Fundacja Przestrzeń Kobiet
W ramach projektu zrealizowano cykl 4 ośmiogodzinnych szkoleń dotyczących uwzględniania tematyki genderowej w realizacji projektów rozwojowych i edukacji rozwojowej; w szkoleniu wzięło udział 15 osób.

ER-2008-03 Warsztaty pt. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
, Stowarzyszenie Instytut Zachodni
W ramach projektu zrealizowano:

  • 2 warsztaty po 12 godzin szkoleniowych skierowane do nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych. Warsztaty dotyczyły zrównoważonego rozwoju. Wzięło w nich udział 60 osób.
  • 7 uczestników szkolenia jeszcze w trakcie trwania projektu przeprowadziło działania mutliplikacyjne w swoich szkołach, wpisując się z nimi w obchody TEG, przy czym szacunkowo każdy z nich dotarł do min. 100 uczniów.

Więcej…
 
Projekty zrealizowane w 2007 roku Drukuj Email
sobota, 29 grudnia 2007 00:00

W 2007 r. w ramach konkursu grantowego "Edukacja Rozwojowa 2007" Komisja Selekcyjna zadecydowała o przyznaniu 30 dotacji. Wszystkie dofinansowane projekty zostały zrealizowane do grudnia 2007 r. Poniżej zamieszczamy krótkie informacje nt. tego co udało się osiągnąć w poszczególnych projektach.


ER-2007-01 Edukacja rozwojowa wyzwaniem i inspiracją, Centrum Współpracy Rozwojowej
W ramach projektu zrealizowano:

  • 4-dniowe szkolenie dla 15 osób nt. międzynarodowego rozwoju, współzależności globalnych, MDGs i stanu ich realizacji, polskiej pomocy rozwojowej oraz edukacji rozwojowej;
  • przygotowano broszurkę dot. w/w treści, która będzie wykorzystywana przez organizację po zakończeniu projektu (1000 egz.).


ER-2007-02 Etyczne biuro NGO, Grupa eFTe Warszawa
W ramach projektu zrealizowano:

  • szkolenia dla 5 organizacji pozarządowych mających biura w Warszawie (Akademia Rozwoju Filantropii, Fundacja Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Fundacja Civis Polonus, Centrum edukacji Obywatelskiej i Polska Akcja Humanitarna) nt. sprawiedliwego handlu, ekologii i ekonomii społecznej w kontekście prowadzenia biura. W każdej organizacji odbyły się po 2 spotkania szkoleniowe, podczas których w sumie przeszkolono 57 osób. Każda z tych organizacji otrzymała pakiety produktów fair-trade i poprawiających ekonomikę biura;
  • stronę internetową www.etycznebiuro.pl .


ER-2007-03 Wolontariat zagraniczny a Milenijne Cele Rozwoju. Cykl szkoleń dla wolontariuszy, Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu
W ramach projektu odbyły się 3 weekendowe szkolenia składające się na cykl przygotowania wolontariuszy do pracy w krajach rozwijających się oraz do działania w obszarze edukacji rozwojowej (w sumie 49 godzin szkoleniowych, 144 uczestników).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Reklama
Reklama
Reklama