ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2013 roku – Ścieżka A Drukuj Email
środa, 05 lutego 2014 13:08

EG-2013-01 Fundacja Partners Polska, Warszawa, Edukacyjny rozkład jazdy - krótkometrażowy film dokumentalny o systemie edukacji w Kenii.fpp      edukacyjny rozkad jazdy plakat

W ramach projektu powstał film dokumentalny "Edukacyjny rozkład jazdy", przygotowany przez Fundację Partners Polska oraz kenijską organizację Education Effect Africa. Ten krótkometrażowy dokument został zrealizowany przez młode Kenijki i Kenijczyków, którzy przeszli przez wszystkie szczeble edukacji i obecnie znajdują się na progu dorosłego życia. Poprzez osobiste historie i różne doświadczenia związane ze zdobywaniem wiedzy oraz autorskie reportaże i wywiady młodzi ludzie opowiadają, jak wygląda edukacyjna podróż w ich kraju. Projekcje "Edukacyjnego rozkładu jazdy" zorganizowane w Gdańsku, Lublinie, Białymstoku i Radomiu podczas TEG przyciągnęły ponad 400 widzów. Film został wydany w 250 egzemplarzach i wraz z pakietem materiałów edukacyjnych rozdystrybuowany wśród 120 szkół i innych instytucji z małych miejscowości. Pobierz materiały z pomysłem zajęć dot. filmu. Film dostępny jest na stronie Fundacji Partners Polska.

 

EG-2013-02 Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań, 7/7. Działamy razem na rzecz Globalnego Południa.

Projekt składał się z dwóch części. W pierwszej zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Wielkopolski uczestniczyły w szkoleniach merytorycznych z zakresu edukacji globalnej. W drugiej części projektu zadaniem już przeszkolonych uczniów była organizacja i przeprowadzenie działań w Tygodniu Edukacji Globalnej w swoich szkołach i środowiskach lokalnych. Zorganizowano m. in. spotkania z wolontariuszami GLEN i misjonarzem, wystawy, peformance, warsztaty śmieciowego rękodzieła, spot radiowy, audycję nadawaną przez szkolny radiowęzeł, gazetę TEG, pokaz filmowy, warsztaty "kreatywny recykling", zadania i konkursy dla uczniów, specjalne lekcje w szkołach realizowane przez nauczycieli, jak i zaangażowanych uczniów.

 

EG-2013-03 Stowarzyszenie Tkalnia, Zgierz, Wysokie koszty tanich zakupów.

Projekt miał za zadanie wprowadzenie tematyki edukacji globalnej wwyskoie koszty powiecie zgierskim, gdzie dotychczas była ona zupełnie nieobecna. Przeprowadzono warsztaty dla ponad 600 uczniów i uczennic zgierskich gimnazjów, które miały na celu uwrażliwienie młodzieży na globalne konsekwencje ich wyborów konsumpcyjnych i przez to skłonienie jej do krytycznego spojrzenia na konsumpcyjne trendy tak silne w tym wieku. Skupiono się na trzech aspektach konsumpcji, dotyczących ubrań, elektroniki i żywności. Stworzono także narzędzia, które mogą być używane w szkołach i domach uczestników - grę planszową i aplikację na urządzenia mobilne. Podsumowaniem projektu był Tydzień Edukacji Globalnej w Zgierzu, w trakcie którego wyświetlano filmy dokumentalne i prezentowano wystawę zdjęć.


EG-2013-04 Fundacja Synergia, Warszawa, Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie.

lankijkiCelem projektu "Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie" było przybliżanie różnorodnych historii kobiet ze Sri Lanki osobom żyjącym w Polsce. W ramach projektu powstał zestaw 14 plansz edukacyjnych, opartych na konkretnych historiach Lankijek i 2 filmy dokumentalne, w którym kobiety mówią o tym, co jest dla nich ważne w życiu. Materiały były wykorzystywane podczas 6 warsztatów w Kołach Gospodyń Wiejskich i 1 warsztatu dla wolontariuszy/ek organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem projektu było otwarte spotkanie w Bielsku-Białej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, podczas którego zaprezentowano projekt i powstałe materiały edukacyjne. Relacje z podróży po Sri Lance, opis działań projektowych i powstałe materiały edukacyjne można znaleźć na blogu: www.srilankakobiecymglosem.blogspot.com


EG-2013-05 Stowarzyszenie Badawczo – Animacyjne "Flâneur", Warszawa, Spotkania w dobrym klimacie.

klimatProjekt wspierał aktywistów i aktywistki z różnych miejscowości w Polsce i zachęcał do włączenia się osób do tej pory nieaktywnych do działań na rzecz klimatu. Głównymi działaniami były spotkania lokalne, które miały na celu stworzenie lub wzmocnienie grupy lokalnych. Spotkania z uczestnikami młodzieżowego szczytu klimatycznego w Warszawie oraz wydarzenia lokalne (Gdańsk, Kluczbork, Szczecin, Adamów, Tłuszcz, Czarnków, Lublin) odbyły się w listopadzie. Wparciem merytorycznym działań był opracowany pakiet multimedialny dla klimatycznych aktywistów i aktywistek, w którym znalazły się infografiki dot. najnowszego raportu IPCC, klipy video z wypowiedziami ekspertów, narzędziownik oraz film dokumentalny “Jedność w różnorodności” – zrealizowany w Indonezji.


EG-2013-06 Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa Górnicza, Środowisko, ja i Ty.

W projekcie zrealizowano 3 główne działania: warsztaty w 6 szkołach na II, III i IV etapie kształcenia, konkurs na projekt z zakresu edukacji globalnej, konferencja podsumowująca cały projekt. Warsztaty prowadzono przez 3 tygodnie, po jednym dniu tygodniowo. W sumie odbyło się 18 warsztatów. Ich tematyka to: podstawy wiedzy o edukacji globalnej, odpowiedzialna konsumpcja, ruch Fair Trade, zmiany klimatyczne, światowe zasoby wody, dostęp do wody. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych, średnich i gimnazjów w całym regionie. W sumie na konkurs wpłynęło ok.50 projektów, z czego 11 prac nagrodzono. Nagrody rozdano na konferencji podsumowującej projekt, gdzie zaprezentowano nagrodzone prace i zorganizowano spotkanie z jednym z najbardziej zasłużonych w regionie propagatorów ekologii prof. P. Skubałą.


EG-2013-07 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków, Globalnie - odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli.

Ogólnym celem projektu było przygotowanie nauczycieli do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych.   Odbyły się 2 3-dniowe szkolenia , w których wzięło udział łącznie 31 nauczycieli. Przeprowadzone szkolenia miały na celu tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i odwrotnie.

 

EG-2013-08 Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej, Rokietnica, Pracownia Edukacji Globalnej.

peg ibrasW ramach projektu przeprowadzono działania szkoleniowe i animacyjne dla młodzieży i społeczności lokalnej w Obornikach i Szamotułach. Zrekrutowano 4 zespoły młodzieżowych edukatorów edukacji globalnej. Każdy z nich przeszedł cykl szkoleniowy (24 h - 6 bloków tematycznych). Warsztaty były wstępem do organizacji wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Dla osób, które chciały poszerzyć swoje umiejętności animacyjno - organizacyjne zorganizowano spotkania z animatorami podczas których omawiano możliwości działania w społeczności lokalnej, przygotowywano się do działań zaplanowanych na Tydzień Edukacji Globalnej. Podczas TEG w obydwu miastach zorganizowano konkurs plastyczny, debatę oksfordzką oraz grę miejską: Global Warriors - poskramiacze globalnych wyzwań. Projekt podsumowuje broszura.


EG-2013-09 Fundacja Obywatelska Perspektywa, Warszawa, Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży.

Głównymkomiks fop celem projektu było podejmowanie działań edukacyjnych nawiązujących do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie poprzez przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a w szczególności zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Działania obejmowały II wydanie komiksu edukacyjnego dla młodzieży pt. "Dom daleko od domu" przygotowanego w roku 2012 i przeprowadzenie 48 godz. warsztatów dla uczniów na temat problematyki uchodźstwa w kontekście wyzwań rozwojowych, kultury i religii największej grupy uchodźców w Polsce – Czeczenów -  w szkołach, w których uczą się dzieci uchodźców. Przyczyniło się to w efekcie do zwiększenia potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną.


EG-2013-10 Fundacja dla Somalii, Warszawa, Wędrowna Globoteka. globotropiciele

W ramach projektu wielokulturowy zespół, złożony z mieszkających na stałe w Warszawie imigrantów, a także aktywistów sektora NGO i wolontariuszy, odwiedził 4 szkoły w województwie mazowieckim. Celem projektu było edukowanie o wyzwaniach globalnych i wielokulturowości poprzez osobiste spotkania i doświadczenie. Podczas projektu uczniowie odwiedzanych szkół mogli spotkać się z Żywą Globoteką - biblioteką, w której książkami byli ludzie z różnych stron świata, gotowi podzielić się swoją historią. Szukali też śladów globalnych zależności w swoim codziennym życiu poprzez rywalizację w grze terenowej Globotropiciele, a niektórzy nauczyli się gotować somalijskie potrawy lub konstruować zabawki typowe dla Kenii.


EG-2013-11 Polska Akcja Humanitarna, Toruń, Edukacja globalna w wielkim formacie. 

Projekt obejmował serię 4-godzinnych warsztatów, realizowanych w 5 toruńskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pah film2przez toruńskie biuro Polskiej Akcji Humanitarnej. Jego celem było zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, uświadomienie możliwości bezpośredniego wpływu na świat i zainspirowanie młodzieży do aktywizmu na rzecz rozwiązywania globalnych wyzwań. Scenariusz warsztatów oparty był na:

  1. wielkoformatowej grze "Globalni reporterzy. Dokument z Afryki Wschodniej", powstałej na bazie doświadczeń stażystów programu GLEN w Etiopii, Ugandzie i Tanzanii,
  2. zrealizowanym w 15 państwach filmie, w którym osoby z Północy i Południa odpowiadają na pytanie, w jakim świecie chcieliby żyć: www.youtube.com/watch?v=xQnS81lMbSY 

– które również powstały w ramach projektu.


EG-2013-12 Chrześcijańska Służba Charytatywna, Wrocław, Inkubator Edukacji Globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.chsch broszura

W projekcie wzięło udział 10 szkół z woj. dolnośląskiego. W każdej ze szkół została stworzona grupa projektowa, składająca się z uczniów i uczennic (10-20 uczniów) oraz nauczycielek pełniących rolę wsparcia merytorycznego i koordynatorek pracy zespołu. W dniach 28.10.2013-06.11.2013r. trenerzy edukacji globalnej przeprowadzili warsztaty, w trakcie których zespoły projektowe zostały wprowadzone w tematykę edukacji globalnej. W trakcie całego projektu nauczycielki i uczniowie mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego i metodologicznego trenerów. Rezultatem powyższych działań była realizacja akcji i działań lokalnych przeprowadzonych przez zespoły projektowe w 9 szkołach w ramach TEG w dniach 18-22.11.13 r., wprowadzających społeczności szkolne w tematykę zagadnień edukacji globalnej. W ramach projektu wydana została minibroszura dla nauczycieli.


EG-2013-13 Fundacja Ocalenie, Warszawa/Łomża, Edukacja Globalna w Łomży.

ocalenieProjekt skierowany był do uczniów i uczennic łomżyńskich szkół, gimnazjów i liceów, dzieci i młodzieży uchodźczej, studentów łomżyńskich szkół wyższych, oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych. Przeprowadzono 60 godzin warsztatów dla 1106 osób. Ważnym elementem był panel dyskusyjny "Konflikty we współczesnym świecie", który był wydarzeniem otwartym. W panelu wzięli udział przedstawiciele Sudanu, Syrii, Czeczenii, oraz Algierii. Dzięki obecności mediów, informacje o edukacji globalnej docierały do odbiorców lokalnych mediów.


EG-2013-14 Inicjatywa Wolna Białoruś, Warszawa, Prawa człowieka w globalnej sieci - warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów.prawa czlowieka w sieci

W ramach projektu w mazowieckich gimnazjach odbywały się lekcje o prawach człowieka z perspektywy medium jakim jest Internet. Zajęcia były prowadzone przez przeszkolonych wcześniej studentów. Sześć par trenerów (Polak i Białorusin) na podstawie autorskich scenariuszy, przeprowadziło 60 godzin lekcji w 11 szkołach. W zajęciach wzięło udział 1215 gimnazjalistów. W jaki sposób rozwój technologii informacyjnej może realizować ideę praw człowieka? Jak walczyć o swoje prawa za pomocą Internetu? Jak sieć zmieniła metody walki z reżimem na Białorusi? To tylko część pytań, na które próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy projektu. Gimnazjaliści zostali też zaproszeni do udziału w konkursie na internetowy esej o prawach człowieka. Zostało wyłonionych trzech zwycięzców.

 

EG-2013-15 Fundacja Kultury Świata, Warszawa, Teatr dla Edukacji.

Projekt miał na celuali i bahati przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym tematów rozwojowych przy wykorzystaniu teatru kukiełkowego, w oparciu o metodę teatru dla rozwoju. Prezentowaliśmy przedstawienie: "Rafiki – mój przyjaciel z Afryki", o dwójce tanzańskich dzieci i ich codzienności w kontekście edukacji. Spotkania były połączone z warsztatami plastycznymi. Po zajęciach dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały materiały edukacyjne dla rówieśników w Tanzanii, z którymi odbyły wirtualne spotkania w trakcie TEG. Placówki edukacyjne biorące udział w projekcie otrzymały plansze edukacyjne z treścią sztuki. W ramach TEG w bibliotece w Ożarowie Mazowieckim zostały zaprezentowane prace dzieci wykonane podczas warsztatów plastycznych. Powstała strona internetowa: www.teatrzyk.kulturyswiata.org


EG-2013-16 Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa, Zrozum świat - przedszkolaprzygody zoga

Projekt zakładał podnoszenie kompetencji kadry przedszkolnej w zakresie edukacji globalnej z wykorzystaniem metod wspierających kształcenie czynności myślowych i umiejętności psychospołecznych. Przedstawicielki kadry pedagogicznej 4 przedszkoli z województwa mazowieckiego po szkoleniu wprowadzającym, obserwowały zajęcia prowadzone przez trenerki IGO, brały udział w konsultacjach merytorycznych, prowadziły zajęcia z grupami 5-latków z wykorzystaniem opracowanych na potrzeby projektu materiałów dydaktycznych. W wyniku współpracy przeprowadzono ponad 40 zajęć z grupą 170 dzieci, dwa przedszkola włączyły się w realizację TEG, w dwóch przedszkolach w projekt włączono także rodziców dzieci. Cztery przedszkola kontynuują współpracę z IGO. W ramach projektu wydano bajkę, zestaw ćwiczeń, scenariusze zajęć. Materiały są dostępne na stronie http://www.igo.org.pl/aktualnosci/edukacja-rozwojowa/262


EG-2013-17 Instytut Wschodnich Inicjatyw, Kraków, W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej.

Projekt "W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej"iwi animacje był realizowany w okresie od września do listopada 2013 głownie w przestrzeni Internetu. Składał się z 3 modułów: pierwszy zawierał pakiet 10 animacji edukacyjnych o problemach i wyzwaniach państw Azji Centralnej; drugi bazując na animacjach i treści, które opisywały był quizem internetowym zawierającym 50 pytań publikowanych na portalu Facebook; trzeci stanowił jednodniowy event w Katowicach, podczas którego pokazano filmy, a zaproszeni podróżnicy i eksperci przedstawiali publiczności kulturę, tradycję i geografię krajów wchodzących w skład Azji Centralnej. Dzięki projektowi powstały materiały edukacyjne na wolnych licencjach, które można wykorzystywać do działań związanych z upowszechnianiem informacji o Azji Centralnej.

 
Reklama
Reklama
Reklama