ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2012 roku Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2013 12:07

EG-2012-01 Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa, Silnym głosem – wyzwania Południa z perspektywy kobiet i rolników.
Projekt miał na celu budowanie zrozumienia i zwalczanie panujących stereotypów na temat przyczyn ubóstwa i głodu na świecie wśród osób zajmujących się edukacją globalną, a w efekcie podniesienie jakości prowadzonych przez nie działań edukacyjnych.
Głównymi działaniami projektu było wydanie oraz promocja trzech publikacji:
1) publikacja „Kobiecym Głosem! Liderki ruchu kobiecego w Ugandzie nt. mobilizacji, sukcesów i wyzwań w walce o prawa kobiet i równość płci”; 2) raport „Wpływ zakładania plantacji drzew na prawa człowieka w prowincji Niassa w Mozambiku”; 3) broszura informacyjna „Plantacje drzew w regionie Niassa w Mozambiku”. Publikacje są dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.igo.org.pl, każda z nich została również wydrukowana i rozesłana w 100 egzemplarzach osobom, organizacjom i instytucjom zajmującym się tematyką edukacji rozwojowej. W ramach projektu odbyły się również dwa spotkania promocyjne, w Toruniu i Lublinie.
Publikacje projektu można pobrać też z naszej strony.

EG-2012-02 Polska Akcja Humanitarna, Warszawa, Trenerzy dla młodzieży! Wspólnie dla globalnego Południa.
W okresie Tygodnia Edukacji Globalnej (19-26.11.2012) odbyło się 31 warsztatów dla młodzieży w 31 szkołach z 9 województw i 21 miejscowości w całej Polsce. Warsztaty przeprowadziło 11 trenerów PAH, a hospitowało 5 pracowników PAH. Warsztaty były wzmocnieniem działań edukacyjnych szkół i miały na celu poprawę ich jakości, a także pogłębienie przez uczniów tematyki z zakresu edukacji globalnej. W okresie TEG 27 szkół przeprowadziło takie działania, jak: lekcje przedmiotowe, wystawy, prezentacje, spotkania z ekspertami, debaty, pokazy filmów, gry miejskie, konkursy i inne. We współpracy z partnerem projektu – Uniwersytetem Zielonogórskim, odbył się wykład dla studentów politologii na temat wyzwań globalnych.
W celu przygotowania warsztatów trenerzy spotkali się na dwóch 2-dniowych szkoleniach i konferencji Skype (18-19.08, 3.09 i 13-14.10), podczas których zaproszeni goście przyczynili się do wzrostu ich wiedzy z zakresu pomocy humanitarnej i wyzwań rozwojowych na przykładzie Somalii, Autonomii Palestyńskiej, Tanzanii. Powstało 5 scenariuszy nt. pomocy humanitarnej i współzależności globalnych, które w formie publikacji PDF opublikowano na stronach PAH, TEG, wysłano do ok. 800 szkół w Polsce oraz przesłano na listę e-mailową Grupy Zagranica.
Publikację projektu można pobrać z naszej strony.

EG-2012-03 Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa, Trzeci Biegun Świata i jego mieszkańcy.
Projekt miał na celu aktywizującą edukację działaczy, nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w małych społecznościach miast i wsi z województw m.in. warmińsko-mazurskiego, poznańskiego, lubelskiego, małopolskiego. Głównym jego celem było pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń ekologicznych i kulturowych Wyżyny Tybetańskiej oraz ich globalnych skutków. W ramach projektu zrealizowano spotkania w małych miejscowościach, w czasie których  wyświetlone zostały filmy dokumentalne dotyczące w/w problemów, połączone z ich omówieniem przez przedstawiciela społeczności Tybetańskiej. Dodatkowo projekcji towarzyszyła wystawa zdjęć dotycząca życia codziennego mieszkańców Wyż. Tybetańskiej. Efektem tych spotkań było skonstruowanie scenariusza zajęć dla uczniów szkół licealnych w ramach lekcji biologii, geografii oraz WOS-u. W ramach projektu powstała również interaktywna platforma wymiany poglądów, artykułów, zdjęć ze spotkań na portalu społecznościowym – Facebook oraz strona internetowa, na której udostępnione są materiały dla nauczycieli oraz filmy http://prawanomadow.org/.
Scenariusze projektu można pobrać z naszej strony.

EG-2012-04 Fundacja Partners Polska, Warszawa, Solidarni z Południem: Globalne Mazowsze, Globalne Podhale.
Projekt skierowany był do nauczycieli i przyszłych pedagogów (studentów) oraz uczniów z rejonu Podhala i Mazowsza. W ramach projektu odbyły się dwa warsztaty z edukacji globalnej dla nauczycieli, warsztaty dla studentów- przyszłych pedagogów- z regionu Podhala. Ich rezultaty to m.in. podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników na temat wartości stojących u podstaw edukacji globalnej, realizacji lekcji szkolnych z edukacji globalnej w oparciu o podstawę programową oraz pracy metodą projektu.
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych zaproponowano udział w konkursie artystycznym dot. Milenijnych Celów Rozwoju pt. „Eko-solidarni”. Konkurs wzbogacił uczniów o wiedzę dotyczącą MCR, a szczególnie zagadnień łączących ekologię, Sprawiedliwy Handel, budowanie współpracy pomiędzy krajami Globalnego Południa i Globalnej Północy. W ramach projektu wydano publikację dokumentującą działania uczniów, absolwentów i nauczycieli szkoły św. Filipa w slumsie Mathare oraz I LO w Rabce, związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Rabka i Podhale dla dzieci z Mathare”.
Publikację projektu można pobrać z naszej strony.

EG-2012-05 Fundacja „Afryka Inaczej”, Warszawa, Afryka jak z bajki.
W ramach projektu nagrano osiem afrykańskich bajek z czterech regionów Afryki, czytanych przez osoby pochodzenia afrykańskiego oraz udostępniono te nagrania za pośrednictwem różnych kanałów, z uwzględnieniem najnowszych technologii. Zostały również zrealizowane cztery filmy z czterema bajkami. Poprzez realizację nagrań i filmów, łatwo dostępnych i adresowanych do szerokiego grona odbiorców, powstał nowatorski materiał, który pomoże w inicjowaniu i kontynuacji zadań z zakresu edukacji globalnej, w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców. Jednocześnie w Białymstoku zostały przeprowadzone jednodniowe warsztaty z uczniami trzech szkół podstawowych, prowadzone przez Mamadou Dioufa. Ich rezultatem były ilustracje do e-publikacji wydanej w ramach projektu, a zawierającej teksty bajek czytanych przez osoby pochodzenia afrykańskiego. Bajki dostępne są do pobrania tu..

 

EG-2012-06 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa, Mini Festiwale Edukacji Globalnej.
Projekt służył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu problemów dot. dostępu do edukacji oraz kwestii niedożywienia. Wydarzenia projektu i materiały edukacyjne w przystępny sposób przybliżały i wyjaśniały współzależności między Północą i Południem. W ramach projektu zorganizowane zostały Mini Festiwale Edukacji Globalnej w przedszkolach i szkołach Częstochowy i Olsztyna, wykonano 2 interaktywne wystawy i opracowano zestaw scenariuszy oraz komplet tekstów informacyjnych. Dodatkowo opracowano zestaw gier na stronę www oraz przeprowadzono zajęcia i pokazano wystawę jednej ze szkól Żyrardowa. Całość materiałów dostępna jest na stronie www.miedzykulturowa.org.pl .
Wersje elektroniczne wypracowanych materiałów można też pobrać z naszej strony.

EG-2012-07 Stowarzyszenie Amnesty International, Edukacja dla Godności.
Projekt był kierowany do studentów/ek oraz osób związanych z działalnością trenerską/edukacyjną,  zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności trenerskich w zakresie edukacji globalnej i działalnością w tym zakresie na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 7 dwudniowych szkoleń i 1 jednodniowe dla osób, które w dalszym etapie wspierały szkoły w prowadzeniu działań edukacyjnych i akcyjnych podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Łącznie przeszkolonych zostało 125 osób. Dodatkowo, nadprogramowo, zostały przeprowadzone 2 spotkania informacyjne dla osób związanych z działalnością edukacyjną - łącznie dla 38 osób. Do organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej dołączyło 58 miejsc w województwie zachodniopomorskim – w przeważającej części miejsc były to szkoły. Wśród organizatorów Tygodnia Edukacji Globalnej znalazły się również świetlice środowiskowe i biblioteki.

EG-2012-08
Fundacja Kaukaz.net, Kaukaski Weekend w Siedlcach.
Projekt skierowany był przede wszystkim do społeczności miasta i gminy Siedlce, do dzieci i dorosłych (rodziców i innych osób zainteresowanych Kaukazem). Jego główne działania sprowadzały się do przygotowania Kaukaskiego Weekendu w Siedlcach (w ramach TEG), a w jego ramach: przeprowadzenia dwóch warsztatów bajkowych (dla dzieci); przygotowania dwóch spotkań na temat bieżących problemów społecznych na Kaukazie (dla dorosłych), publikacji w lokalnej gazecie („Kultura Siedlecka”) oraz na portalach Fundacji Kaukaz.net i siedleckiego Stowarzyszenia „tutajteraz” (ludowa baśń, wyjaśnienie kulturoznawcze, reportaż antropologiczny); przygotowania dwutygodniowej wystawy fotografii z Kaukazu oraz godzinnej audycji radiowej na temat wartości charakterystycznych dla Kaukazu.

EG-2012-09 Stowarzyszenie Jeden Świat, Opowiadanie świata w Turku.
Bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci, rodzice i nauczyciele. Działania projektowe obejmowały organizację 1) warsztatów dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców. (Odbyło się 9 dwugodzinnych warsztatów, w których wzięło udział 102 dzieci i 72 rodziców. Każdy warsztat składał się z dwóch części: opowieści i działań twórczych.) 2) warsztatów dla dzieci w wieku 6-12 lat (Odbyło się 9 dwugodzinnych warsztatów, w których wzięło udział 123 dzieci. Warsztaty dla starszych dzieci składały się z trzech części: opowieści, części edukacyjnej i działań twórczych.) 3) warsztatów dla nauczycieli (Odbyły się 3 warsztaty (łącznie 6 godzin zajęć), w których wzięło udział 20 nauczycieli.). Ponadto w ramach TEG zorganizowano widowisko narracyjno-muzyczne, które obejrzało 70 osób. Podczas projektu powstał także pakiet edukacyjny (złożony z publikacji i materiałów różnych podmiotów z różnych lat) dot. zagadnień globalnych i metod pracy z dziećmi w edukacji globalnej. Pakiet w liczbie 100 egz. rozesłano do przedszkoli, szkół i bibliotek powiatu tureckiego.

EG-2012-10 Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, Kręcimy się razem – Młodzież z Podlasia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.
Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i samej wiedzy na temat edukacji globalnej oraz globalnych współzależności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano 10 warsztatów nt. edukacji globalnej dla uczniów w 10 miastach województwa podlaskiego. W kolejnym kroku przeszkoleni uczniowie sami opracowali własne mini-projekty w formach akcji lub happeningów, które realizowali podczas TEG w swoich szkołach lub/ i miejscowościach. W akcjach TEG brali udział uczniowie 9 szkół.
W ostatniej fazie projektu zorganizowano 2-dniowe spotkanie „Podlaskiego Forum Młodzieżowego na rzecz Edukacji Globalnej” oraz szkolenie dla nauczycieli w Michałowie i Białymstoku. W spotkaniu brało udział 21 uczniów oraz 9 nauczycieli.

EG-2012-11 Stowarzyszenie „Katedra Kultury”, Oblicza Ugandy.
W ramach projektu opracowano wysokiej jakości pakiet edukacyjny składający się z 20 plansz zawierających zdjęcia, rozmowy z Ugandyjczykami oraz dodatkowe informacje ułatwiające zrozumienie tekstu i kontekstu wykonanych zdjęć. Materiał ten wykorzystano w trakcie 8 warsztatów dla młodzieży z: Kwidzyna, Bydgoszczy, Łaziskach, Wilgi, Sochaczewa, Bielska Białej, Tczewa oraz Wolicy (k. Nadarzyna). Łącznie udział w nich wzięło 112 osób.
Warsztaty te uwrażliwiały uczestników na zagadnienia związane z informowaniem o sytuacji w krajach Południa (na bazie tego jak sami mieszkańcy Ugandy mówią o swoim kraju). Spotkania te były też okazją dla opracowania pomysłów na wydarzenie, które grupy realizowały w trakcie TEG. Każda z grup w inny sposób podeszła do organizacji wydarzenia (wystawy szkolne, akcje w przestrzeni miejskiej, spotkania z opowieściami ugandyjskimi).
Oprócz tego w trakcie projektu prowadzono blog (http://www.uganda-in-the-eyes-of-many.org/) na którym publikowane były kolejne relacje z podróży do Ugandy a następnie relacje z warsztatów i wydarzeń. Opublikowano ok. 100 wpisów.
Wersje elektroniczne wypracowanych plansz edukacyjnych z ćwiczeniami można pobrać z naszej strony.

EG-2012-12 Fundacja Studio (S)praw Kobiet, Cross-cultural Caffeteria: Spotkania globalnego Południa z młodzieżą Piaseczna.
W ramach projektu odbyło się 10 spotkań (dyskusji w jęz. angielskim), podczas których młodzież z Piaseczna zapoznawała się z wybranymi gośćmi - przedstawicielami krajów Globalnego Południa w otwartej, wychodzącej poza typowo szkolną edukację, atmosferze. Głównym zadaniem projektu było oddanie głosu mieszkańcom Globalnego Południa, powołanie się na ich wiedzę i doświadczenia w procesie wspólnego uczenia się zasad oraz praktyki dialogu międzykulturowego. Metodą projektu było świadome skonfrontowanie kultur, pojęć i zachowań, w tym specyfiki genderowej, mające na celu pobudzenie młodych osób do myślenia krytycznego na temat własnego środowiska (lokalnego) i wpływie tego środowiska (w tym ich samych) na zjawiska globalne. Projekt wspomagał młodzież w rozpoznawaniu i akceptacji różnorodności kulturowych na świecie, a poprzez to pobudzał osoby młode do świadomego działania. Projekt wpisał się w założenia edukacji globalnej, koncentrując się na kształtowaniu umiejętności wymiany poglądów, doświadczeń i punktów widzenia pomiędzy gośćmi a grupą młodzieży.

EG-2012-13 Fundacja Klamra, Edukacja na rzecz praw człowieka i różnorodności w Żywcu.
W ramach projektu zrealizowany został cykl trzech wydarzeń dotyczących różnorodności, wielokulturowości, praw człowieka, adresowany do uczniów lokalnych szkół oraz szerszej publiczności. Działania projektu uzupełniały program II Dnia Romskiego w Żywcu, inicjatywy edukacyjnej wpisującej się w większy program działań Fundacji w Żywcu na rzecz integracji zróżnicowanej etnicznie społeczności miasta, wydarzenie o tematyce białoruskiej oraz wydarzenie o charakterze wielokulturowym. Działania charakteryzowała różnorodność form (wykłady, warsztaty plastyczne, występy artystyczne, pokazy filmów, spotkania). Jednym z największych sukcesów było zorganizowanie „Żywej Biblioteki” (po raz pierwszy w tak małej miejscowości w Polsce), która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i odniosła sukces.

EG-2012-14 Fundacja "Kultury Świata", Odpowiedzialna turystyka w szkołach.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1) Seminarium w Kowarach - 24 uczestników seminarium z województwa dolnośląskiego  zostało przygotowanych do prowadzenia własnych mini projektów dotyczących odpowiedzialnej turystyki; 2) Konkurs dla nauczycieli na scenariusz o odpowiedzialnej turystyce - 4 wybrane scenariusze zostały nagrodzone i opublikowane na płytach CD; 3) Przygotowanie 24 plansz edukacyjnych, będących pomocą w prowadzeniu zajęć z geografii lub WOSu; 4) Wydarzenia w szkołach w ramach TEGu -10 szkół zorganizowało mini projekty opracowane samodzielnie po seminarium w Kowarach; 5) Tydzień Edukacji Globalnej w Dobkowie - spotkania w 2 szkołach (Golina Wielka, Trzebnica), zapoznanie około 90 osób z tematyką odpowiedzialnej turystyki; 6) Rozbudowanie strony o odpowiedzialnej turystyce Fundacji Kultury Świata – opublikowano 12 nowych tekstów stanowiących cenne i rzadkie źródło wiedzy na temat odpowiedzialnej turystyki w języku polskim; 7) Promocja projektu – publikacja i dystrybucja 300 płyt CD zawierających scenariusze zajęć nt. odpowiedzialnej turystyki.

EG-2012-15
Stowarzyszenie Dla Ziemi, OBCY? Zbliżenia- zaśpiewaj mi o Kaukazie.
Celem projektu było przybliżenie zagadnień edukacji globalnej młodym ludziom (koniec gimnazjum, szkoła średnia), z terenu powiatu lubartowskiego. Projekt składał się z trzech elementów: cyklu warsztatów w szkołach, nagrania tematycznego utworu muzycznego oraz Dnia Kaukaskiego. Warsztaty w szkołach przeprowadzone zostały przez członków organizacji, w oparciu o doświadczenia organizacji z pobytu na Kaukazie, współpracy z kilkoma tamtejszymi grupami etnicznymi. Tematyczny utwór muzyczny nagrany został wspólnie przez idola sceny ragga/dancehall- Juniora Stressa wraz z zespołem chłopców czeczeńskich- Dacharan Zezagasz. Nagranie poprzedzone było warsztatami śpiewu, gry na instrumentach i tańca. Tekst i muzyka utworu poruszają tematykę związaną z Kaukazem i przeżyciami osobistymi uchodźców z tamtej części świata.
Utwór dostępny jest w serwisie YouTube...
Na Dzień Kaukaski zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej złożyły się: premiera nagranego utworu muzycznego (występ Juniora Stressa oraz grupy Dacharan Zezagasz), spotkanie z reporterką Krystyną Kurczab-Redlich, która przedstawiła swój film „Czeczenia- zabójstwo za zgodą świata” oraz poczęstunek kuchni kaukaskiej.

EG-2012-16 Helsińska Fundacja Praw Człowieka, O prawach człowieka globalnie - Katowice, Rzeszów, Gdańsk.
W ramach projektu w trzech miastach akademickich (Katowicach, Rzeszowie i Gdańsku) odbyły się 2-dniowe warsztaty "O prawach człowieka globalnie". Warsztaty odbywały się jako imprezy towarzyszące Objazdowego Festiwalu Filmowego „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.” Promocja warsztatów oraz rekrutacja połączone były z promocją festiwalu, za co odpowiadali Lokalni Koordynatorzy Festiwalu. Scenariusz przygotowali i warsztaty poprowadzili trenerzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a program obejmował podstawowe pojęcia praw człowieka, dokumenty i narzędzia ich ochrony, generacje praw człowieka (w tym wybrane prawa trzeciej generacji) , problemy nietolerancji, dyskryminacji i stereotypów oraz dobre praktyki w dziedzinie działań na rzecz Globalnego Południa i omawianych praw człowieka. W warsztatach w sumie wzięły udział 63 osoby – studenci i wolontariusze NGO.

 
Reklama
Reklama
Reklama