ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Projekty z mini-grantów 2010 Drukuj Email
piątek, 25 lutego 2011 17:34

ER-2010-25 Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Ząbki, Kampania informacyjna - Sytuacja dzieci w Rwandzie w kontekście milenijnych celów rozwoju a w szczególności walki z analfabetyzmem i zapewnieniu wszystkim dzieciom edukacji podstawowej.
Projekt zakładał realizację kampanii informacyjnej dotyczącej sytuacji życia dzieci w Rwandzie w kontekście milenijnych Celów Rozwoju. Kampania skierowana została do różnych grup wiekowych i zawodowych: dzieci, studentów, nauczycieli i wolontariuszy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Działania i rezultaty projektu: 1) Stworzenie gier edukacyjnych skierowanych do dzieci dostępnych na stronie Fundacji; 2) prelekcja na temat edukacji rozwojowej i projektu gier edukacyjnych; 3) Spotkanie formacyjne dla wolontariuszy Fundacji nt. edukacji rozwojowej; 4) Kampania informacyjna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poprowadzona przez grupę 6 wolontariuszy dotycząca problemu analfabetyzmu w Rwandzie i na świecie.

ER-2010-26 Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Michniewicza, Góra, Dzieci świata.
W ramach projektu odbyły się 4 moduły zajęć edukacyjnych dotyczące sytuacji dzieci w wybranych krajach stojących na początku transformacji ustrojowych i społecznych dla gimnazjalistów i licealistów – edukatorów młodzieżowych, 1 rada szkoleniowa dla 35 nauczycieli oraz wyjazd młodzieży uczestniczącej w projekcie do Muzeum Arkadego Fiedlera. Przygotowano Tygodzień Edukacji Globalnej: wystawa, oplakatowanie szkoły, uczniowie przygotowali i rozdawali ulotki na temat Milenijnych Celów Rozwoju i edukacji globalnej; w szkolnej gazetce MUR dla uczniów i w wydaniu dla rodziców ukazały się artykuły na ten temat; projekcja filmów dydaktycznych z ich omówieniem w 5 klasach; zajęcia edukacyjne w 5 klasach poprowadzone przez uczniów-uczestników projektu; artykuły prasowe oraz na stronie internetowej szkoły; prezentacja multimedialna wykorzystywana przez uczniów podczas prowadzonych zajęć.

ER-2010-27 Fundacja EkoMost, Kraków, Edukacja rozwojowa drogą do zrozumienia globalnych zależności.
Przeszkolonych zostało 13 osób w ramach dwudniowego cyklu szkoleniowego każdy po 8 godzin zajęć. Sześć uczestniczek to nauczycielki szkół podstawowych z Bochni. Każdy otrzymał dwa pakiety z materiałami dydaktycznymi (otrzymanymi m.in. z ZS PZS, PAH, FED) oraz teczkę z materiałami warsztatowymi wszystko zapakowane w ekologiczne torby przekazane przez partnera Fundacji, czyli Zieloną Inicjatywę Gospodarczą. Ponad 50% uczestników przeprowadziło działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej: 6 nauczycielek przeprowadziło zajęcia w swoich szkołach, a siódma uczestniczka po warsztatach przygotowała reportaż radiowy i dostała się do finału międzynarodowego konkursu Young Reporters Against Poverty organizowanego w ramach Europejskich Dni Rozwoju. Przygotowano zakładkę „Edukacja globalna” na stronie www Fundacji oraz animację o MDG.

ER-2010-28 Fundacja "Bezpieczne Miasto", Zielona Góra, Mamy prawo! - czyli rzecz o prawach człowieka w krajach rozwijających się.
Projekt zakładał przeszkolenie grupy 15 studentów z podstaw praw człowieka i edukacji rozwojowej w trakcie 2 etapowego cyklu szkoleniowego (łącznie 4 dni szkoleniowe). Rekrutacja odbywała się poprzez ogłoszenia na portalach społecznościowych, e-mailach do kół naukowych działających na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po ukończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy prowadzili zajęcia w zielonogórskich placówkach: Gimnazjum nr 7, Pogotowiu Opiekuńczym, Gimnazjum nr 2, łącznie dla ok. 100 uczniów. Odbyło się również spotkanie ewaluacyjne.

ER-2010-29 Stowarzyszenie "18 Plus Minus", Kraków, KIERUNEK: GLOBALNE POŁUDNIE - Warsztaty dziennikarskie.
Działaniem projektowym były warsztaty dziennikarsko-edukacyjne dla 15-osobowej grupy młodzieży dotyczące Globalnego Południa i rozwoju na świecie. Odbyły się one w dniach 16, 17, 23 października w Krakowie. Warsztaty podzielone były na sesje dotyczące edukacji globalnej i rozwojowej oraz sesje dziennikarskie. Ponadto odbyło się spotkanie z trzema gośćmi, których dotyczyły tematy artykułów. Byli to: obywatelka Armenii, podróżnik z wyprawy rowerem w Afryce i ekspert ds. sprawiedliwego handlu. Rezultatem jest 14 artykułów, które zostaną w znacznej części opublikowane w magazynie młodzieżowym "Śmigło" (publikacja grudniowa oraz następne) oraz zostały opublikowane na portalu mlodziez.info.

ER-2010-30 Stowarzyszenie Semper Avanti, Wrocław, LANGUAGE CAFE - edukacja rozwojowa.
Mediateka - filia 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem postanowiła włączyć się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. Przeprowadzone działania i rezultaty: 1) Całodniowy warsztat wprowadzający w tematykę rozwojową dla lektorów Language Cafe (LC) oraz zainteresowanych nauczycieli i bibliotekarzy MBP; 2) W czasie TEG spotkania LC, czyli bezpłatne konwersacje z native speakerami dotyczące wybranych przez prowadzących problemów rozwojowych współczesnego świata, o których mieli okazję dowiedzieć się podczas warsztatu. Wszystkie spotkania urozmaicał poczęstunek produktami Fair Trade; 3) 2 spotkania z młodzieżą licealną poruszające tematykę edukacji rozwojowej i praw człowieka; 4) Wystawa w bibliotece składająca się z planszy informujących o Milenijnych Celach Rozwoju. Wyeksponowano również w formie wystawki bibliotecznej wszystkie materiały edukacyjne (filmy i książki) poruszające tematykę ER zakupione w ramach realizacji projektu.

ER-2010-31 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków, Etyczne zabawki.
Celem projektu było uwrażliwienie na tematykę Sprawiedliwego Handlu mieszkańców Piwnicznej- Zdrój. W ramach projektu 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju odbyło się spotkanie pod tytułem „Zabawa w zabawki, czyli rzecz o odpowiedzialnych zabawkach”. Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom, czyli dzieciom oraz ich rodzicom, tematykę odpowiedzialnych zakupów i idei Sprawiedliwego Handlu na przykładzie i przy pomocy zabawek. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty robienia zabawek, w trakcie których dzieci i ich rodzice tworzyli samodzielnie różne przedmioty – według prezentowanych wzorów, ale też zgodnie z własną fantazją. Podczas imprezy przeprowadzono szereg zabaw z dziećmi w których poruszano tematy dotyczące Sprawiedliwego Handlu m.in. przeprowadzono grę pt. „Odpowiedzialne zakupy”. Długotrwałym rezultatem projektu jest strona internetowa www.etyczne.pl na której znajdują się informacje dotyczące Edukacji Rozwojowej, zabawek, oraz samodzielnego wykonywania zabawek.

ER-2010-32 Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne, Sejny, Wszystkim wystarczy miejsca pod wielkim dachem nieba.
W trzech szkołach powiatu sejneńskiego odbyły się warsztaty dotyczące edukacji rozwojowej. Po warsztatach w tychże szkołach odbyły się minikonferencje, wystawy plakatów, spotkania z wolontariuszem i imigrantami, młodzież oglądała też filmy i dyskutowała o problemach rozwojowych. Nauczyciele przeszli dwudniowe szkolenie z edukacji rozwojowej. W szkoleniach z edukacji rozwojowej wzięło udział 240 uczniów z 12 klas. Następnie 50 uczniów było wytypowanych przez nauczycieli do tworzenia plakatów, udziału w minikonferencjach i spotkaniu z wolontariuszką pracującą w Republice Południowej Afryki. W szkoleniu dla nauczycieli wzięło udział 20 osób.

ER-2010-33 Fundacja Projekt: Polska, Warszawa, Poznaj sąsiada.
Projekt był odpowiedzią na zjawisko rosnącej imigracji do Polski mieszkańców krajów globalnego Południa, przy jednoczesnym braku wiedzy Polaków o tym zjawisku, jego przyczynach i skutkach. Projekt miał formę mini kampanii społecznej adresowanej do studentów i szeroko rozumianej opinii publicznej. W ramach kampanii zwracano uwagę na motywacje, którymi kierują się imigranci przyjeżdżający do Polski, cele życiowe, które chcą w Polsce zrealizować i problemy, z którymi borykają się zarówno w momencie przyjazdu jak i dalszego pobytu - problemy dotyczące przebywania w Polsce, radzenia sobie z codziennymi sprawami, przyjazdu tutaj, możliwości legalnej pracy i możliwości studiowania.

ER-2010-34 Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa, Warsztaty pt. "Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich".
W ramach projektu Stowarzyszenie ARABIA.pl zorganizowało i przeprowadziło w dniach 6-7 listopada  warsztaty pt. "Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich" dla 18 osób z całej Polski. Do udziału w warsztatach zaproszono edukatorów/ki edukacji formalnej i nieformalnej, żeby umożliwić wymianę doświadczeń. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę na temat edukacji, pomocy i współpracy rozwojowej, poznali Milenijne Cele Rozwoju oraz pracowali nad własną wrażliwością międzykulturową oraz antydyskryminacyjną w procesie edukacji. Poruszana w trakcie warsztatów tematyka oraz przykłady odwoływały się do krajów arabskich i kultury arabsko-muzułmańskiej. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach i uzyskania zaświadczenia o ich odbyciu było zobowiązanie się do min. 4 godzin lekcyjnych w swoim środowisku lokalnym/szkole/organizacji, poświęconych zagadnieniom rozwojowym krajów arabskich. W ramach efektu multiplikacji przeszkolonych zostało ok. 100 osób. W trakcie warsztatów uczestnikom i uczestniczkom udało się nawiązać kontakty i zaplanować wspólne dalsze działania.

 
Reklama
Reklama
Reklama