ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Projekty z małych grantów zrealizowane w 2015 roku (zamknięty konkurs) Drukuj Email
środa, 27 stycznia 2016 15:54

EG-2015-19 Stowarzyszenie Menos, Od surowca do gotowca - świadomy konsument ubrań, Wysokość dofinansowania: 5 400 zł, kwota wydatkowana: 5 400 zł.

Projekt obejmował działania edukacyjne kierowane do młodzieży, których celem było zwiększenie świadomości etycznej konsumpcji ubrań, a także kształtowanie zaangażowanej postawy zgodnej z zasadami etycznej konsumpcji. Najważniejsze działania:
- przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych;
- wykonanie i ekspozycja modelu logo fair trade oraz tablicy metek ubraniowych - ekspozycja tablicy w gimnazjum oraz w Bibliotece Publicznej w Osieku nad Notecią
- warsztaty z wolontariuszami Stowarzyszenia Jeden Świat z Poznania oraz prelekcja nt. najważniejszych założeń edukacji globalnej dla całej społeczności miejscowego gimnazjum
- wyjazd grupy projektowej do siedziby Stowarzyszenia Jeden Świat do Poznania i uczestnictwo w kolejnych warsztatach. Rezultaty projektu to m.in. podniesienie poziomu wiedzy nt. zagadnień globalnych oraz dotyczących fair trade - wzrost świadomości etycznej konsumpcji - wytworzenie aktywnej postawy i zmiana nawyków konsumpcyjnych u młodzieży.


EG-2015-20 Fundacja Inicjatyw Europejskich, Liga Sprawiedliwych, Wysokość dofinansowania: 9 965 zł, kwota wydatkowana: 9 951,81 zł.

Działania w ramach projektu były skierowane do uczniów 4 gimnazjów: z Komornik, Pobiedzisk, Kościana i Gniezna. Pierwszym etapem projektu były szkolenia merytoryczne poświęcone edukacji globalnej. Równolegle odbywały się szkolenia przygotowujące młodzież do uczestnictwa w debatach oksfordzkich. 9 listopada drużyny reprezentujące każdą ze szkół zmierzyły się podczas półfinałów debat oksfordzkich debatując nad tezami: "Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej jest nieskuteczna" i "Rozwój gospodarczy państwa jest ważniejszy niż przestrzeganie praw człowieka". Zwieńczeniem projektu był finał debat, który odbył się 18 XI w Gnieźnie, podczas którego debatowano nad tezami: "Żywność modyfikowana genetycznie jest najlepszym sposobem na likwidację głodu na świecie" i "Konsumpcyjny styl życia w krajach Globalnej Północy jest głównym powodem głodu na świecie". W projekcie wzięło udział 101 os.

 

EG-2015-21 Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, Młodzież chce poznać świat, Wysokość dofinansowania: 10 000 zł, kwota wydatkowana: 9 993,49 zł.

Projekt miał na celu m.in. kształtowanie wśród młodzieży proekologicznych i prospołecznych postaw konsumenckich. W ramach projektu dwunastoosobowa grupa licealistów z VII LO w Białymstoku pojechała na warsztaty do Krakowa. Uczniowie dowiedzieli się tam m.in. jaki jest wpływ codziennych zakupów na życie innych ludzi i na stan środowiska przyrodniczego oraz jakie działania mogą być podjęte w celu poprawy sytuacji drobnych producentów z krajów globalnego Południa. Licealiści po powrocie do szkoły zostali „edukatorami” i przekazali swoją wiedzę rówieśnikom. Efektem wszystkich warsztatów było globalne śniadanie z udziałem prezydenta Białegostoku, samorządowców i lokalnych mediów, w czasie którego dyskutowano o pomocy rozwojowej i degustowano produkty Fair Trade. Zorganizowano także debatę oksfordzką na temat, czy kupując produkty Sprawiedliwego Handlu mamy wpływ na świat. Powstała również wystawa plakatów dotycząca odpowiedzialnej konsumpcji.


EG-2015-22 Fundacja Poganiacz Kultury, Bądź Fair., Wysokość dofinansowania: 6 800 zł, kwota wydatkowana: 6 800 zł.

W projekcie zrealizowano trzy działania. Działanie pierwsze: przeprowadzono zajęcia z edukacji globalnej w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach tj. cykl zajęć według scenariuszy Polskiej Zielonej Sieci. Poszerzono ubiegłoroczną grupę liderów młodzieżowych. Działanie drugie: grupa 25 liderów wyjechała na wyjazd edukacyjny do Krakowa. Liderzy zwiedzali Park Edukacji Globalnej, uczestniczyli w zabawie terenowej i w lekcji „Produkcja kakao w Ghanie”. Odbyli też spotkanie z prezesem Koalicji Sprawiedliwego Handlu, który przekazał cele i zadania takiej organizacji, materiały i scenariusze zajęć dla szkoły. Działanie trzecie: zorganizowanie Tygodnia Edukacji Globalnej. Liderzy rozwiesili plakaty w szkole oraz przygotowali kącik edukacji globalnej. Zorganizowali poczęstunek produktami fair trade dla nauczycieli, na którym przeprowadzono krótką debatę na temat „Sklepik przyjazny Fair Trade”. W ciągu całego TEG-u odbywał się poczęstunek produktami fair trade dla całej szkoły.


EG-2015-23 Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER", TEG 2015 w Olsztynie, Wysokość dofinansowania: 9 995 zł, kwota wydatkowana: 9 926,29 zł.

Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości nt. dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa. Inicjatywa skierowane była do 60 olsztyńskich uczniów, studentów oraz wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych oraz seniorów. Wśród działań zrealizowano dwa panele dyskusyjne oraz grę miejską, które odbyły się w ramach przygotowania do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w Olsztynie. Efektem była gra miejska, zorganizowane przez wolontariuszy, pt. "Lekcje dla świata", która zorganizowania została w centrum Olsztyna. Udział w grze wzięło ok. 30 uczniów, studentów, wolontariuszy/pracowników organizacji pozarządowych oraz seniorów, którzy zdobyli wiedzę o dostępie do edukacji oraz wykluczeniu społecznym w krajach Globalnego Południa.


EG-2015-24 Fundacja SolidarityFilmDoc, Oblicza Afryki. Kenia pod lupą., Wysokość dofinansowania: 10 000 zł, kwota wydatkowana: 9 040,77 zł.

Na projekt składały się dwa dni warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu edukacji, komunikacji międzykulturowej, praw człowieka, innowacji społecznych, mediów i wolontariatu. Wydarzenia przyciągnęły prawie 300 studentów. Gościem specjalnym, współprowadzącym trzy z sześciu warsztatów, była Monicah Kaguithia, kenijska aktywistka na rzecz praw kobiet, która opracowała alternatywny model inicjacji Masajek w dorosłość z zachowaniem ich tradycji, ale bez obrzezania. Na zakończenie wydarzenia odbył się specjalny pokaz filmu dokumentalnego „KANTHARI: u źródeł zmian”, którego Monicah jest bohaterem a zwieńczony był dyskusją panelową z udziałem Monicah, przedstawiciela Forum Polsko-Kenijskiego i trenerów. Ponadto na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych opublikowane zostały zdjęcia dotyczące geograficznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych aspektów Kenii.


EG-2015-25 Fundacja Optimum Pareto, Od kubka kawy - globalne współzależności i wyzwania - cykl działań edukacyjnych o globalnych współzależnościach skierowany do studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej z województwa małopolskiego, wpisujący się w Tydzień Edukacji Globalnej 2015, Wysokość dofinansowania: 9 840 zł, kwota wydatkowana: 5 720,19 zł.

W listopadzie 2015 Fundacja zrealizowała projekt o charakterze szkoleniowym i warsztatowym dedykowany studentom oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości. Podstawą projektu był cykl 3 szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji (18h szkoleniowych). W szkoleniach udział wzięło 9 uczestników z miejscowości takich jak m.in. Chrzanów, Chełmek, Leżajsk, Jarosław, Piwniczna Zdrój, Gorlice. Mimo problemów z wdrożeniem zaplanowanego rozwiązania dydaktycznego udało się osiągnąć zamierzone cele projektu: aktywizacja młodzieży z mniejszych miejscowości: inspirowanie działań na rzecz zmian, zwiększenie wiedzy oraz świadomości uczestników z zakresu EG, pobudzenie uczuć otwartości, odpowiedzialności i solidarności, poczucia osobistego wpływu na świat. Wydarzeniem finałowym projektu było spotkanie w TEG 2015 z autorką marki KOKOworld, uzupełnione o informacje na temat EYD 2015. Uczestnicy projektu przeprowadzili swoje warsztaty już po zakończeniu projektu - w grudniu 2015.


EG-2015-26 Fundacja Strefa Zieleni, Sprawiedliwość globalna naszą codziennością, Wysokość dofinansowania: 9 942 zł, kwota wydatkowana: 7 331,45 zł.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Strefa Zieleni i organizację młodzieżową Ostra Zieleń. Miał na celu dotarcie z edukacją globalną do młodych odbiorców z niewielkich miast w całej Polsce. Oprócz szkoleń, uczestnicy poznali możliwości działania w środowisku lokalnym i przeprowadzili akcje w swoich miastach. Szkolenia odbyły się we wrześniu, październiku i listopadzie 2015 roku dla łącznej liczby 29 os., a akcje i prezentacja projektu zostały zaprezentowane podczas Tygodnia Edukacji Globalnej i zostały rozpowszechnione w Internecie.


EG-2015-27 Fundacja Chlorofil, Teatr Cieni - Zimno! Gorąco! Opowieści o zmianach klimatu., Wysokość dofinansowania: 9 000 zł, kwota wydatkowana: 9 000 zł.

Projekt został zrealizowany w dwóch szkołach wiejskich województwa mazowieckiego: w miejscowościach Młodzieszyn w powiecie sochaczewskim oraz Leoncin w powiecie nowodworskim. Uczestniczyły w nim dzieci z klas 4-tych i klas 5-tych obydwu szkół. Ogółem 125 uczestników wzięło udział w warsztatach nt. zmian klimatu. Rezultatem projektu były dwie inscenizacje teatru cieni nt. współzależności globalnych, zmian klimatu i antropopresji. Zostały one przedstawione podczas TEG 2015. Przedstawieniom towarzyszyła wystawa posterów na temat zrównoważonego rozwoju oraz dystrybucja - wśród uczestników warsztatów i zgromadzonej publiczności- Kodeksu Dobrych Praktyk dla Ziemi. Dzieci tworzyły przedstawienia teatru cieni w oparciu o wiedzę otrzymaną w trakcie wykładów, pokazów zdjęć, prezentacji i filmów oraz dyskusji. Materiały edukacyjne i zapisy inscenizacji w plikach mp3 i mp4, opublikowano na stronie www.chlorofil.com.pl

 
Reklama
Reklama
Reklama