ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Projekty z mini-grantów 2012 Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2013 12:31

EG-2012-17 Fundacja Usłyszeć Afrykę, Globalna gra miejska.
W ramach projektu przeprowadzony został konkurs na scenariusz (i przeprowadzenie) gry miejskiej o tematyce globalnej na terenie placówek edukacyjnych (tylko 2 przesłały pełne prace). W działaniach projektowych udział wzięło około 300 uczniów z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej z Brańska oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Suwałk.
Rezultat konkursu to powstanie dwóch autorskich gier miejskich poświęconych tematyce Afrykańskiej, w które zaangażowano szeroką społeczność szkolną. Po wyłonieniu zwycięzcy z przesłanego scenariusza gry powstała broszura, którą rozesłano do szkół uczestniczących w konkursie oraz zainteresowanych placówek edukacyjnych z całej Polski.

EG-2012-18 Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich, Lokalnie i Globalnie.
Projekt polegał na zaproponowaniu uczestnikom – podopiecznym świetlicy środowiskowej oraz współpracownikom stowarzyszenia zajęć o tematyce z zakresu edukacji globalnej (w formie warsztatów, prezentacji, lekcji tematycznych). Efektem podejmowanych działań było wprowadzenie i upowszechnienie tematyki edukacji globalnej w ofertę informacyjną Stowarzyszenia oraz w ofertę edukacyjną świetlicy. Dodatkowo zbadano poziom wiedzy przeciętnego obywatela Radlina na tematy globalne podczas sondażu - ankiet wręczanych podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w mieście.

EG-2012-19 Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA, Tydzień to za mało
Głównym celem projektu było przygotowanie merytoryczne grupy młodzieży z Technikum w Polanowicach do przeprowadzenia TEGu w szkole. Młodzież wzięła udział w warsztatach: "Komunikacja społeczna", "Globalnie o problemach", "Wielokulturowość na świecie".
Tydzień Edukacji Globalnej był ważnym wydarzeniem w szkole. Uczestnicy projektu zaprezentowali w formie wystawy swoje prace, dotyczące kultury i religii na świecie oraz zrównoważonego rozwoju. Ważnym aspektem projektu był czynny udział uczniów oraz ich zaktywizowanie się do działania na rzecz Globalnego Południa.

EG-2012-20
Stowarzyszenie "Forum Młodych Dyplomatów", Tydzień Edukacji Globalnej 2012 w Rzeszowie
Projekt polegał na przeprowadzeniu 5 warsztatów z edukacji globalnej w 5 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu miasta Rzeszowa oraz 1 szkolenia z edukacji globalnej dla Członków FMD. W ramach każdego warsztatu i szkolenia odbył się wykład i ćwiczenie (nt. edukacji globalnej, rozwoju i Milenijnych Celów Rozwoju), gra symulacyjna nt. relacji gospodarczych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa oraz projekcja filmu (pt. "You deserve to know") nt. afrykańskiej dzielnicy biedy.
Po ich zakończeniu uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i edukacyjne oraz propozycję pomocy merytorycznej przy realizacji kolejnych edycji TEG lub innych działań związanych z edukacją globalną. Warsztaty i szkolenie były bezpłatne.

EG-2012-21
Stowarzyszenie Edukacyjne TUBA, Weekend z krajami południa. Przystanek Afryka
Projekt zakładał realizację dwóch celów: wykreowanie w środowisku lokalnym gminy Kolsko grupy liderów z zakresu edukacji globalnej, oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży, a także ich rodziców inicjatywami podejmującymi problematykę współzależności globalnych.
W ramach projektu zrealizowano: spotkanie wprowadzające dla dyrektorów placówek oświatowych i przedstawicieli samorządu lokalnego; warsztaty dla wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kolsko; dyżur koordynatora projektu w zakresie pomocy przy realizacji działań w szkołach; konkurs plastyczny "Afryka i ja" (Na konkurs spłynęło ponad 100 prac. Komisja konkursowa wyłoniła 13 zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych).

EG-2012-22
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń", Wrocław World Cafe
W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania dyskusyjne prowadzone w konwencji kawiarenek obywatelskich w Księgarnio-Kawiarni Tajne Komplety (w tym jedno podczas TEG). Na spotkania zaproszono przedstawicieli wrocławskich NGO oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką edukacji globalnej. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy identyfikowali znane im działania podejmowane we Wrocławiu, w Polsce i na świecie w obszarze edukacji globalnej. W rezultacie dyskusji powstała lista dobrych praktyk realizowanych w ww. obszarach. Podczas kolejnego spotkania dyskutowano w jaki sposób realizować edukację globalną, aby była skuteczna, jakie nowatorskie i tradycyjne metody można wykorzystać w edukacji globalnej. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 10 osób, w drugim 20.

EG-2012-23
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, Wspólne korzenie, wiele kultur
W ramach projektu powstał fanpage na Facebooku pn. "Młody Obywatel Świata" (informujący o problemach globalnych), który do końca realizacji projektu zyskał ponad 50 fanów. Przeprowadzono warsztaty wielokulturowe dla dzieci w Domu Spotkań z Historią i dodatkowo w świetlicy "Szkolniaki" mieszczącej się na warszawskim Ursusie.
Wydano broszurę dotyczącą projektu, rozpowszechnianą wśród rodziców dzieci biorących udział w warsztatach. Broszura zawierała informację o edukacji globalnej, przepisy kulinarne oraz bajki z Etiopii oraz Bliskiego Wschodu. Projekt objął bezpośrednio do ok. 50 osób (dzieci oraz rodziców).

EG-2012-24 Stowarzyszenie "Lepszy Świat", Twój wybór - świadoma konsumpcja
W ramach projektu przeprowadzono zajęcia lekcyjne dla gimnazjalistów z zakresu świadomej konsumpcji, spotkanie dotyczące funkcjonowania kolektywów spożywczych oraz warsztaty robienia szablonów na koszulki i ekotorby promujących świadomą konsumpcję.
W wyniku przeprowadzanych zajęć w szkole oraz warsztatów odbiorcy (łącznie ok. 110 uczestników) poznali działania inicjatywy świadomej konsumpcji, dowiedzieli się w jaki sposób ich wybory konsumenckie wpływają na stan środowiska naturalnego i warunki pracy. Dzięki spotkaniu o kooperatywach uczestnicy spotkania zobaczyli, że w przestrzeni lokalnej można tworzyć ciekawe inicjatywy, które wpisują się w działania ruchu świadomej konsumpcji.

EG-2012-25
Fundacja Ad Hoc, Edukacja międzykulturowa w szkole
Projekt miał na celu podniesienie kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej oraz kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum w Leoncinie, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają swojej pracy dydaktycznej.
Główne działania w projekcie obejmowały 8 godzin warsztatów z edukacji międzykulturowej oraz szkolenie e-learningowe w formule WebQuest. Końcowym rezultatem projektu było stworzenie przez uczestników szkoleń własnych scenariuszy lekcji z edukacji międzykulturowej oraz ich realizacja w ramach prowadzonych zajęć. W szkoleniach udział wzięło 16 nauczycieli.

EG-2012-26
Fundacja Pozytywnych Zmian, Globalna kobieta
Projekt poruszał temat procesów globalnych zachodzących na świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację społeczno- kulturową kobiet.
Projekt przeprowadzony został w Bielskiej Szkole Rzemiosł która jest najstarszą szkołą zawodową w Bielsku- Białej. Podczas projektu przeprowadzone zostały:

  • dwa spotkania edukacyjne, w ramach tych zajęć zaprezentowana i omówiona została prezentacja edukacyjna,
  • warsztat podczas którego uczniowie nauczyli się specjalnej techniki graffiti jaką jest wycinanie szablonów i wykonali własne prace,
  • ostatnią i najważniejszą częścią projektu było wspólne malowanie graffiti na jednej ze ścian szkoły. Pod pieczą Grupy Artystycznej Adżika młodzi ludzie odbili swoje szablony na wcześniej przygotowanym tle. Rezultat: duże graffiti o tematyce globalnej i genderowej jest dostępne i atrakcyjne dla uczniów szkoły.
 
Reklama
Reklama
Reklama