ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Zrealizowane projekty
Projekty zrealizowane w 2015 roku (otwarty konkurs) Drukuj Email
środa, 27 stycznia 2016 15:59

EG-2015-01 Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera, Globalnie, czyli odpowiedzialnie, Wysokość dofinansowania: 24 850 zł, kwota wydatkowana: 24 850 zł.

Projekt rozwijał istniejącą już w organizacji propozycję programową "Ekonomia jest kobietą" i rozszerzał jej działania wokół jednej z tematyk edukacji globalnej - odpowiedzialnej konsumpcji. W ramach projektu powstały materiałów dla instruktorów (8 scenariuszy zajęć i poradnik merytoryczny), ułatwiające pracę z zagadnieniami odpowiedzialnej konsumpcji w 4 grupach wiekowych harcerek i harcerzy. Upowszechniając dorobek projektowy przeprowadzono liczne warsztaty podczas wakacyjnych obozów i biwaków harcerskich (łącznie 74 h warsztatowe, 372 uczestników), a także budując bazę ekspertów – szkolenia dla instruktorek i instruktorów harcerskich (łącznie 9 szkoleń, 124 uczestników). Opracowane scenariusze: grupa 6-9 lat: Czy wszystkie zabawki są zabawne?; Zasada 3R; grupa 10-12 lat: Kto wyprodukował moje zabawki?; Czym jest Sprawiedliwy Handel; grupa 13-15 lat: Skąd się wziął mój telefon?; Upcycling i inne sposoby na radzenie sobie ze „śmieciami”; grupa 16-25 lat: Gdzie podziały się lasy?; Odpowiedzialna elektronika oraz kosmetyki.

 

EG-2015-02 Polska Akcja Humanitarna, Nauka to potęgi klucz - terenowa gra edukacyjna, Wysokość dofinansowania: 22 340 zł, kwota wydatkowana: 20 706,68 zł.

Projekt miał na celu stworzenie gry terenowej przybliżającej młodzieży kwestię dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa i udostępnienie jej szkołom do wykorzystywania oraz rozwijania. W ramach projektu została wyszkolona grupa jedenastu edukatorek-wolontariuszek edukacji globalnej, które brały udział w przygotowaniu, ale również część z nich prowadziła grę w toruńskich szkołach i szkoliła 61 uczniów i uczennic (oraz 5 nauczycielek) z jej organizowania. Wspólnie z uczniami i uczennicami udoskonalili grę, która następnie została zrealizowana w trzech szkołach w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej oraz w jednej pod koniec listopada (łącznie: 160 uczestników). Projekt w dużym zakresie bazował na doświadczeniu stażystów/ek programu GLEN z krajów globalnego Południa. Produktem projektu jest instruktaż prowadzenia gry.


EG-2015-03 Klub Inteligencji Katolickiej, Post-turysta.pl - warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki II, Wysokość dofinansowania: 24 950 zł, kwota wydatkowana: 24 950 zł.

Przeprowadzono 14 ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim, Rudzie Śląskiej, Giżycku, Żorach, Pruszkowie, Milanówku, Górze, Łochowie, Iławie, Katowicach, Kolbuszowej i Lublinie. W szkoleniach wzięły udział 302 osoby. Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,9 (na max. 5). Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami turystyki (z: UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF), a warsztaty prowadzone były przez dwoje doświadczonych trenerów: Marysię Złonkiewicz i Pawła Cywińskiego. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży - post-turysta.pl - zawierający 50 wysokiej jakości esejów poświęconych różnorodnym aspektom świadomej turystyki i podróżowania.

 

EG-2015-04 Stowarzyszenie Amnesty International, Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka., Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 23 256,16 zł.

Działania w ramach projektu koncentrowały się na wydaniu w 1000 egz. i rozpowszechnianiu publikacji "Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka" przeznaczonej dla osób pracujących z młodzieżą, która zawiera scenariusze warsztatów i obszerne rozdziały z niezbędnymi informacjami i wskazówkami dla osób prowadzących. Publikacja została stworzona przez międzynarodową grupę roboczą składającą się z ekspertów/ek Amnesty International z krajów globalnej Północy i globalnego Południa. W ramach projektu dokonano konsultacji merytorycznej z ekspertami/kami z Polski, by dostosować ją do polskich odbiorów/czyń. Rozpowszechnianie publikacji odbywało się poprzez organizację seminarium dla 21 nauczycieli/ek, którzy następnie prowadzili warsztaty w swoich placówkach, oraz wysłanie publikacji do osób pracujących z młodzieżą zainteresowanych działaniami w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i po nim.

Więcej…
 
Projekty z małych grantów zrealizowane w 2015 roku (zamknięty konkurs) Drukuj Email
środa, 27 stycznia 2016 15:54

EG-2015-19 Stowarzyszenie Menos, Od surowca do gotowca - świadomy konsument ubrań, Wysokość dofinansowania: 5 400 zł, kwota wydatkowana: 5 400 zł.

Projekt obejmował działania edukacyjne kierowane do młodzieży, których celem było zwiększenie świadomości etycznej konsumpcji ubrań, a także kształtowanie zaangażowanej postawy zgodnej z zasadami etycznej konsumpcji. Najważniejsze działania:
- przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych;
- wykonanie i ekspozycja modelu logo fair trade oraz tablicy metek ubraniowych - ekspozycja tablicy w gimnazjum oraz w Bibliotece Publicznej w Osieku nad Notecią
- warsztaty z wolontariuszami Stowarzyszenia Jeden Świat z Poznania oraz prelekcja nt. najważniejszych założeń edukacji globalnej dla całej społeczności miejscowego gimnazjum
- wyjazd grupy projektowej do siedziby Stowarzyszenia Jeden Świat do Poznania i uczestnictwo w kolejnych warsztatach. Rezultaty projektu to m.in. podniesienie poziomu wiedzy nt. zagadnień globalnych oraz dotyczących fair trade - wzrost świadomości etycznej konsumpcji - wytworzenie aktywnej postawy i zmiana nawyków konsumpcyjnych u młodzieży.


EG-2015-20 Fundacja Inicjatyw Europejskich, Liga Sprawiedliwych, Wysokość dofinansowania: 9 965 zł, kwota wydatkowana: 9 951,81 zł.

Działania w ramach projektu były skierowane do uczniów 4 gimnazjów: z Komornik, Pobiedzisk, Kościana i Gniezna. Pierwszym etapem projektu były szkolenia merytoryczne poświęcone edukacji globalnej. Równolegle odbywały się szkolenia przygotowujące młodzież do uczestnictwa w debatach oksfordzkich. 9 listopada drużyny reprezentujące każdą ze szkół zmierzyły się podczas półfinałów debat oksfordzkich debatując nad tezami: "Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej jest nieskuteczna" i "Rozwój gospodarczy państwa jest ważniejszy niż przestrzeganie praw człowieka". Zwieńczeniem projektu był finał debat, który odbył się 18 XI w Gnieźnie, podczas którego debatowano nad tezami: "Żywność modyfikowana genetycznie jest najlepszym sposobem na likwidację głodu na świecie" i "Konsumpcyjny styl życia w krajach Globalnej Północy jest głównym powodem głodu na świecie". W projekcie wzięło udział 101 os.

 

EG-2015-21 Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, Młodzież chce poznać świat, Wysokość dofinansowania: 10 000 zł, kwota wydatkowana: 9 993,49 zł.

Projekt miał na celu m.in. kształtowanie wśród młodzieży proekologicznych i prospołecznych postaw konsumenckich. W ramach projektu dwunastoosobowa grupa licealistów z VII LO w Białymstoku pojechała na warsztaty do Krakowa. Uczniowie dowiedzieli się tam m.in. jaki jest wpływ codziennych zakupów na życie innych ludzi i na stan środowiska przyrodniczego oraz jakie działania mogą być podjęte w celu poprawy sytuacji drobnych producentów z krajów globalnego Południa. Licealiści po powrocie do szkoły zostali „edukatorami” i przekazali swoją wiedzę rówieśnikom. Efektem wszystkich warsztatów było globalne śniadanie z udziałem prezydenta Białegostoku, samorządowców i lokalnych mediów, w czasie którego dyskutowano o pomocy rozwojowej i degustowano produkty Fair Trade. Zorganizowano także debatę oksfordzką na temat, czy kupując produkty Sprawiedliwego Handlu mamy wpływ na świat. Powstała również wystawa plakatów dotycząca odpowiedzialnej konsumpcji.

Więcej…
 
Projekty zrealizowane w 2014 roku (otwarty konkurs) Drukuj Email
wtorek, 27 stycznia 2015 15:12

EG-2014-01 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Mini Festiwale Edukacji Globalnej - edycja 2014, Wysokość dofinansowania: 23 600 zł, kwota wydatkowana: 23 600 zł.01-domy-swiata

Projekt polegał na organizacji zajęć, wydarzeń otwartych, spotkań z wolontariuszami oraz prezentacji wystaw w przedszkolach, szkołach i bibliotekach małych miejscowości gmin Raszyn i Lesznowola oraz Ruda Śląska i Kłodzko. Tematyka projektu odnosiła się do 2 pierwszych MCR. Projekt służył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu kwestii związanych z życiem codziennym, nauką, pracą, dostępem do wody, warunkami życia oraz uwrażliwieniu na problemy tych obszarów. Odbiorcami działań było 525 dzieci w wieku 5-12 lat, w tym wychowankowie Ogniska i placówki dziennego wsparcia, oraz pracownicy instytucji oświatowych i kulturalnych. Pośrednio odbiorcami byli rodzice/opiekunowie uczniów oraz czytelnicy uczęszczający do bibliotek. Tematyka i formy działań dostosowane były do potrzeb i możliwości odbiorców – realizator opierał się na sprawdzonej, formule Mini Festiwali jaką zapoczątkował w 2012 r. Zaproponowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem placówek i uczestników działań.
W ramach projektu powstała wystawa „Domy świata”, 4 tematyczne scenariusze zajęć oraz 6 tekstów popularnonaukowych. Materiały dostępne są na stronie www.miedzykulturowa.org.pl


EG-2014-02 Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji., Wysokość dofinansowania: 21 610 zł, kwota wydatkowana: 21 610 zł.02-kupuj-odpowiedzialnie

Projekt dotyczył wzmocnienia wiedzy 57 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na temat zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa w kontekście codziennych wyborów konsumenckich, na przykładzie tematyki odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji ubrań i elektroniki. Rozwinął ich umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z tej tematyki oraz upowszechnił repozytorium pomocnych materiałów edukacyjnych. Projekt zrealizował też cel kształtowania postaw odpowiedzialności konsumenckiej, solidarności i zaangażowania wśród nauczycieli i uczniów. Działania objęły przeprowadzenie kursu na platformie e-learningowej, poszerzonego o dwa webinaria oraz cykl konsultacji merytorycznych i metodycznych. Finałem projektu były zajęcia, warsztaty, wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, prowadzone przez nauczycieli biorących udział w kursie dla 1688 uczniów ze szkół w miejscowościach poniżej 500 tys. mieszkańców.
Prezentacje z kursu e-learningowego dostępne są na stonie ekonsument.pl w zakładce "Materiały" > "Dla nauczycieli" w odpowiednich zakładkach tematycznych "odpowiedzialna konsumpcja", "ubrania" i "elektronika".

 

EG-2014-03 Fundacja Kultury Świata, Teatr dla Edukacji II, Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 25 000 zł.03-marafiki

Projekt skierowany był do dzieci przedszkolnych, szczególnie 5- i 6-latków, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych. Główne działania projektowe oparte były o inscenizację teatrzyku kukiełkowego: „Mafariki – przyjaciele z Afryki”. Oprócz przedstawień dzieciom został zaoferowany zestaw edukacyjny: ilustrowane książeczki, ćwiczenia oraz audiobook z treścią przedstawienia, do wykorzystania w domu lub przedszkolu. Nauczyciele natomiast wzięli udział w szkoleniach wprowadzających, podczas których przekazano im informacje dotyczące edukacji globalnej oraz Tanzanii. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej nauczyciele ze współpracujących placówek przeprowadzili zajęcia, w których tematem przewodnim była Tanzania. Ogłoszony został także konkurs ”Podziel się Edukacją”, dla dzieci i ich rodziców. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pomocy dydaktycznych dla rówieśników z Tanzanii. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni a prace wysłane do tanzańskich przedszkoli. Projektem objętych zostało 621 dzieci i 62 nauczycielki z następujących miejscowości: Borzęcin, Radzików, Ożarów Mazowiecki, Garwolin, Sulbiny i Michałówka.
Książeczka, ćwiczenia i audiobook dostępne są na stronie www.teatrzyk.kulturyswiata.org

Więcej…
 
Projekty z małych grantów zrealizowane w 2014 roku (zamknięty konkurs) Drukuj Email
wtorek, 27 stycznia 2015 15:07

EG-2014-22 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach "Inicjatywa", Kupuj z głową!, Wysokość dofinansowania: 4 220 zł, Kwota wydatkowana: 4 220 zł.

Projekt polegał na przeprowadzeniu 6 warsztatów dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji dla grupy 20 dzieci w wieku 10-13 lat z terenu Gminy Świerklany. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się skąd pochodzą ich ubrania, żywność, woda, sprzęt elektroniczny oraz zabawki. Wybrali się również na wycieczkę do Parku Edukacji Globalnej w Krakowie, gdzie poznali życie dzieci z innych stron świata oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących życia w Mongolii. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach miała miejsce wystawa plakatów, stworzonych podczas warsztatów edukacyjnych. Projekt zakończył się projekcją filmu "Historia Rzeczy", na który zaproszeni zostali również rodzice uczestników projektu. Po pokazie i krótkiej dyskusji na temat przywiązania do rzeczy, dzieci pokazały rodzicom wystawę plakatów, opisując z czym wiąże się nadmierna konsumpcja.

 

EG-2014-23 Hufiec ZHP Łódź Widzew, Chorągiew Łódzka, Jestem świadomą konsumentką, Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 639,49 zł.

W ramach projektu zostały przygotowane i przeprowadzone cztery 3-godzinne szkolenia dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji w 4 różnych miastach Polski (Skierniewice, Szczecin, Toruń, Lubliniec). W sumie w szkoleniach wzięło udział ponad 40 osób - liderów/ek oraz nauczycieli/ek, którzy w przyszłości będą mogli przekazać zdobytą wiedzę dalej. Wszystkie szkolenia przygotowane zostały w oparciu o dostępne materiały dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i zakładały z jednej strony ukazanie zależności globalnych związanych z konsumpcją, z drugiej zaś wzbudzenie motywacji do podjęcia działań w tym temacie oraz wskazanie źródeł, z których można korzystać w codziennej pracy. Wszystkie szkolenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem osób uczestniczących, które wyrażały chęć dalszej współpracy i zgłębiania tematu.

 

Więcej…
 
Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2013 roku – Ścieżka B Drukuj Email
środa, 05 lutego 2014 13:17

EG-2013-18 Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa, Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach.

Projekt „Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach” skierowany był do szkół i instytucji zainteresowanych włączeniem się w działania edukacyjne na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Najważniejszymi działaniami było: zorganizowanie 4 szkoleń trenerskich w Elblągu, Olsztynie i dwóch w Ełku oraz rekrutacja 31 szkół, które podjęły działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. Projekt dał możliwość zdobycia wiedzy na temat praw człowieka i ich związku z ubóstwem oraz rozwoju kompetencji trenerskich dla osób chcących podejmować tematykę praw człowieka w swoim środowisku edukacyjnym. Główne rezultaty to: przeszkolenie 102 osób  –przeprowadzenie warsztatów zakończonych akcją w 31 szkołach podczas TEG, których odbiorcami było 6652 osoby.


EG-2013-19 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa, Nasi rówieśnicy z krajów Południa.

femProjekt służył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu kwestii związanych z życiem codziennym, nauką, pracą, dostępem do wody, niedożywieniem. Prezentacja wystaw oraz zajęcia i materiały edukacyjne przybliżały i pozwalały zrozumieć współzależności między Północą i Południem. Odbiorcami działań były dzieci w wieku 6-12 lat oraz pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych, a pośrednio rodzice, dziadkowie i opiekunowie uczniów oraz czytelnicy uczęszczający do bibliotek. Projekt obejmował organizację zajęć oraz prezentację wystaw w szkołach (Łazy, Rybna, Lubojna) i bibliotekach (Włocławek, Lubraniec). Tematyka projektu odnosiła się przede wszystkim do 2 pierwszych MCR. Po zakończeniu projektu całość materiałów udostępniona została na stronie www.miedzykulturowa.org.pl


EG-2013-20 Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa, Zespół trenerski Edukacji dla godności.

Poprzez projekt „Zespół Trenerski Edukacji dla Godności” stworzono regionalne zespoły edukacyjne, które wspierały działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu oraz podnoszenia świadomości o niepodzielności i współzależności praw człowieka. W ramach projektu zorganizowano 4-dniowe szkolenie dla Edukatorów/ek praw człowieka, które odbyło się w Międzywodziu (21-25.09.2013 r.) udział w nim wzięło 14 osób (w tym 12 z regionów podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego) . W kolejnym etapie w okresie od połowy października do końca listopada odbyło się 6 szkoleń regionalnych, w których w sumie wzięły udział 64 osoby. Działania edukacyjne w ramach TEG prowadzono w woj. świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim oraz małopolskim.


EG-2013-21 Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa, Skrojone na miarę - pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych.

W projekcie przeprowadziliśmy pilotażowy cykl 12 zajęć, łączący edukację globalną i program dociekań filozoficznych dla grup uczennic i uczniów w dwóch szkołach podstawowych w okolicy Warszawy. Dociekania filozoficzne kształtują umiejętności dzieci związane z krytycznym odczytywaniem świata (ang. critical literacy) i w ten sposób przygotowują grunt do badania złożoności świata i naszej w nim roli podczas zajęć z edukacji globalnej. W zajęciach udział wzięło 42 dzieci i 2 nauczycielki. Projekt oferował także dzieciom bezpośredni kontakt z osobą z Afryki, co naszym zdaniem najskuteczniej pozwala oswajać się z innością, rewidować uprzedzenia i szukać tego, co łączy nas z innymi ludźmi na świecie.


EG-2013-22 Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych, Katowice, Edukacja globalna w kinie - święto edukacji globalnej na Uniwersytecie.eg w kinie

Ok. 250 uczniów, nauczycieli, studentów, członków NGO z terenu Katowic wzięło udział w wydarzeniu "Edukacja globalna w kinie-święto edukacji globalnej na Uniwersytecie", zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych. Uczestnicy wysłuchali wykładów dra Roberta Pyki na temat globalizacji oraz Wojciecha Zięby z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, na temat sytuacji w krajach Globalnego Południa. Podczas wydarzenia miały miejsce projekcje filmów: obraz ukazujący kulisy wielkiego przemysłu odzieżowego "My kupujemy, kto płaci?, filmową ilustrację łukaszenkowskiej Białorusi - "Żywie Biełaruś", film "Szkoła z blachy" oraz film poświęcony idei Sprawiedliwego Handlu - "Mango ze sprawiedliwego handlu". Uczestnicy mieli okazję skosztować produktów sygnowanych logiem Fair Trade.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama