ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Wyniki konkursu grantowego 2010 Drukuj Email
piątek, 27 sierpnia 2010 15:09

Komisja Selekcyjna Programu Edukacja Rozwojowa zapoznała się dokumentacją 186 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym "Edukacja Rozwojowa - 2010" i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • ER/2010/10 Polski Instytut Antropologii, Warszawa, Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju (seminaria, warsztaty). Wysokość dotacji: 26 090 zł
 • ER/2010/21 Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa, Wiedza w działaniu. Wysokość dotacji: 22 350 zł (warunkiem udzielenia dotacji jest zmniejszenie budżetu do podanej kwoty zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez koordynatorkę programu)
 • ER/2010/26 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej. Wysokość dotacji: 29 585 zł
 • ER/2010/29 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, Rzeszów, Edukacja rozwojowa w środowisku osób niesłyszących. Wysokość dotacji: 13 000 zł
 • ER/2010/32 Fundacja Ubik, Kraków, Bliżej Globalnego Południa - Alternate Reality Game. Wysokość dotacji: 12 300 zł
 • ER/2010/40 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa, "Pojazdy znane i nieznane" - książka edukacyjna o warunkach życia na świecie, Wysokość dotacji: 30 000 zł
 • ER/2010/47 Stowarzyszenie Global Development Research Group, Warszawa, Multimedia w edukacji rozwojowej dla dorosłych, Warszawa. Wysokość dotacji: 29 990 zł
 • ER/2010/56 Polska Akcja Humanitarna, Warszawa, Metoda projektu w edukacji globalnej. Wysokość dotacji: 30 000 zł
 • ER/2010/67 Stowarzyszenie "Jeden Świat", Poznań, Twórczość i edukacja - Tydzień Edukacji Globalnej 2010 w Poznaniu. Wysokość dotacji: 12 860 zł
 • ER/2010/83 Fundacja FilmGramm, Warszawa, AfryKamera 2010: Element edukacyjny. Wysokość dotacji: 13 000 zł
 • ER/2010/111 Fundacja Nowe Media, Warszawa, Globalnie-Multimedialnie. Wysokość dotacji: 12 860 zł
 • ER/2010/121 Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Łódź, Źródłem każdego działania jest myśl. Wysokość dotacji: 21 742 zł (warunkiem udzielenia dotacji jest zmniejszenie budżetu do podanej kwoty zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez koordynatorkę programu)
 • ER/2010/139 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk, Osiem kroków do lepszego życia, czyli Milenijne Cele Rozwoju. Wysokość dotacji: 13 000 zł
 • ER/2010/142 Koalicja KARAT, Warszawa, Her story – kobiety i rozwój. Wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznej i społecznej sytuacji kobiet w krajach rozwijających się. Wysokość dotacji: 8 550 zł
 • ER/2010/143 SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież, Kraków, jaKO imigrant. Wysokość dotacji: 19 325 zł
 • ER/2010/144 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków, Globalnie - odpowiedzialnie. Wydarzenia otwarte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Wysokość dotacji: 10 540 zł
 • ER/2010/167 Stowarzyszenie "U Siemachy", Kraków, Millenimacje - młodzieżowe animacje dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju. Wysokość dotacji: 13 000 zł
 • ER/2010/175 Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu, Kraków, Edukacja rozwojowa w szkole. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji w kontekście nowej podstawy programowej. Wysokość dotacji: 29 790 zł
 • ER/2010/192 Fundacja „Partners” Polska, Warszawa, Szkoła w slumsie. Wysokość dotacji: 30 000 zł
 • ER/2010/193 Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa, Pomoc Rozwojowa. Wysokość dotacji: 19 970 zł
 • ER/2010/200 Fundacja „Partners” Polska, Warszawa, Rozwiń edukację rozwojową - cykl szkoleń doskonalących z edukacji rozwojowej. Wysokość dotacji: 28 995 zł
 • ER/2010/210 Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin, Kierunek południowy - wsparcie osób pracujących w tematyce edukacji globalnej. Wysokość dotacji: 13 810 zł
 • ER/2010/213 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Poznań, Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób. Wysokość dotacji: 11 180 zł

Koordynatorki programu będą kontaktować się z w/w organizacjami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby ustalić szczegóły realizacji projektów oraz przygotować umowy dotacji.

Ponadto, Komisja Selekcyjna wybrała również niżej przedstawione projekty na listę rezerwową (projekty ułożone są w kolejności ewentualnego dofinansowania wskazanej przez Komisję):

 • ER/2010/138 Fundacja Ekonomiczna Polska – Afryka Wschodnia, Warszawa, Kalendarz edukacyjny „Rafiki – oto nasze historie – piszą i fotografują Twoi rówieśnicy z Kenii”
 • ER/2010/48 Stowarzyszenie Global Development Research Group, Warszawa, Gender i rozwój
 • ER/2010/17 Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław, Globalna zmiana – krajowe spotkanie edukatorów zaangażowanych w edukację rozwojową

Zakładamy, że do połowy września będzie wiadomym, czy możliwe jest sfinansowanie projektów umieszczonych na liście rezerwowej.

 
Reklama
Reklama
Reklama