ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Wyniki konkursów
Wyniki zamkniętego konkursu grantowego Edukacja Globalna 2015 Drukuj Email
czwartek, 02 lipca 2015 00:00

Komisja Selekcyjna zapoznała się z dokumentacją 20 wniosków złożonych w zamkniętym konkursie grantowym "Edukacja Globalna 2015 r. Regranting dla organizacji pozarządowych" i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 1. EG2015KS/208009 - Stowarzyszenie Menos, projekt pt. „Od surowca do gotowca - świadomy konsument ubrań”, Wysokość dofinansowania: 5 400,00 zł
 2. EG2015KS/208019 - Fundacja Inicjatyw Europejskich, projekt pt. „Liga Sprawiedliwych”, Wysokość dofinansowania: 9 968,00 zł  
 3. EG2015KS/208029 - Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, projekt pt. „MŁODZIEŻ CHCE POZNAĆ ŚWIAT”, Wysokość dofinansowania: 10 000,00 zł, UWAGA: Warunkiem przekazania dofinansowania jest złożenie wyjaśnień zgodnie z uwagami eksperckimi dot. organizacji warsztatów w Krakowie, możliwa redukcja budżetu.
 4. EG2015KS/208021 - Fundacja Poganiacz Kultury, projekt pt. „Bądź Fair.”, Wysokość dofinansowania: 7 125,00 zł, UWAGA: Warunkiem przekazania dofinansowania jest weryfikacja niektórych pozycji budżetu (możliwa redukcja budżetu).
 5. EG2015KS/208022 - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER", projekt pt. „TEG 2015 w Olsztynie”, Wysokość dofinansowania: 9 995,00 zł, UWAGA: Warunkiem przekazania dofinansowania jest uzupełnienie (i akceptacja przez FED) danych o prowadzących prelekcję i szkolenie, a także możliwa weryfikacja (redukcja budżetu) niektórych poz. budżetu.
 6. EG2015KS/208026 - Fundacja SolidarityFilmDoc, projekt pt. „Oblicza Afryki. Kenia pod lupą.”, Wysokość dofinansowania: 10 000,00 zł.
 7. EG2015KS/208027 - Fundacja Optimum Pareto, projekt pt. „Od kubka kawy - globalne współzależności i wyzwania - cykl działań edukacyjnych o globalnych współzależnościach skierowany do studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej z województwa małopolskiego, wpisujący się w Tydzień Edukacji Globalnej 2015”, Wysokość dofinansowania: 9 840,00 zł.
 8. EG2015KS/208051 - Fundacja Strefa Zieleni, projekt pt. „Sprawiedliwość globalna naszą codziennością”, Wysokość dofinansowania:         9 950,00 zł         
 9. EG2015KS/208011 -   Fundacja Chlorofil, projekt pt. „Teatr Cieni - Zimno! Gorąco! Opowieści o zmianach klimatu.”, Wysokość dofinansowania:  9 000,00 zł.
 
Wyniki konkursu "Edukacja Globalna 2015 r. Regranting dla organizacji pozarządowych" Drukuj Email
piątek, 22 maja 2015 13:00

Komisja Selekcyjna, powołana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, zapoznała się z dokumentacją 105 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym "Edukacja Globalna 2015 r. Regranting dla organizacji pozarządowych" i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • EG2015/242 - Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera, projekt pt. „Globalnie, czyli odpowiedzialnie”, Wysokość dofinansowania: 24 850,00 zł    
 • EG2015/222 - Polska Akcja Humanitarna, projekt pt. „Nauka to potęgi klucz - terenowa gra edukacyjna”, Wysokość dofinansowania: 22 340,00 zł    
 • EG2015/260 - Klub Inteligencji Katolickiej, projekt pt. „Post-turysta.pl - warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki II”, Wysokość dofinansowania: 24 950,00 zł    
 • EG2015/207 - Stowarzyszenie Amnesty International, projekt pt. „Szanuj moje prawa, szanuj moją godność, Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka”, Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł   
 • EG2015/231 - Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych “Qdowa”, projekt pt. „Lokalnie = Globalnie na ziemi kłodzkiej”, Wysokość dofinansowania: 24 250,00 zł
 • EG2015/234 - Fundacja Artykuł 25, projekt pt. „Spotkanie z Innym – kontynuacja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur, wpisującego się w Tydzień Edukacji Globalnej, skierowanego do dzieci i młodzieży w gminie Szczecin”, Wysokość dofinansowania: 24 000,00 zł    
 • EG2015/298 - Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, projekt pt. „Odpowiedzialny konsument, Moje codzienne wybory-nasza wspólna sprawa”, Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
 • EG2015/256 - Helsińska Fundacja Praw Człowieka, projekt pt. „Zobacz prawa człowieka - konkurs”, Wysokość dofinansowania: 24 700,00 zł   
 • EG2015/262 - Klub Inteligencji Katolickiej, projekt pt. „Post-turysta.pl - 17 nowych esejów”, Wysokość dofinansowania: 20 900,00 zł    
 • EG2015/300 - Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, projekt pt. „Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej”, Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
 • EG2015/230 - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, projekt pt. „Młodzież, Technologie, Rozwój - projektujemy rozwiązania dla wyzwań współczesności”, Wysokość dofinansowania: 24 950,00 zł  
 • EG2015/245 - Fundacja Civis Polonus, projekt pt. „Uczymy (się) edukacji globalnej”, Wysokość dofinansowania: 24 260,00 zł    
 • EG2015/217 - Fundacja Usłyszeć Afrykę, projekt pt. „Zagrajmy w szkołę”, Wysokość dofinansowania: 22 676,00 zł    
 • EG2015/248 - Fundacja "Kultury Świata", projekt pt. „Świat oczami naszych birmańskich rówieśników. Siedem opowieści ze Złotej Krainy”, Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
 • EG2015/302 - Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej, projekt pt. „Edukatornia na rzecz Rozwoju”, Wysokość dofinansowania: 24 610,00 zł
 • EG2015/220 - Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, projekt pt. „Wybierać świadomie”, Wysokość dofinansowania: 24 900,00 zł
 • EG2015/308 - Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, projekt pt. „Yasmin, Ruksana i Malala. Opowieści dziewczyn z południowych krain”, Wysokość dofinansowania: 24 800,00 zł.
 • EG2015/264 - Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej - INEK, projekt pt. „Akademia Liderów Edukacji Globalnej”, Wysokość dofinansowania: 22 932,00 zł    

Na liście rezerwowej znalazły się wnioski nr EG2015/257 i EG2015/253.

Gratulujemy! Koordynatorka programu będzie kontaktować się z w/w organizacjami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby ustalić szczegóły realizacji projektów, otrzymać wymagane wyjaśnienia, uzupełnienia oraz przygotować umowy dotacji.

Przypominamy, że lista wniosków odrzuconych formalnie znajduje się na stronie programu, a zgodnie z pkt. 8.5. Regulaminu konkursu Koordynator w terminie do 3 miesięcy po ogłoszeniu wyników rozsyła do wnioskodawców drogą elektroniczną karty oceny wniosków.

Pobierz pełen ranking w postaci pliku PDF

 
Wyniki zamkniętego konkursu grantowego 2014 Drukuj Email
środa, 15 października 2014 09:20

Komisja Selekcyjna zapoznała się z dokumentacją 10 wniosków złożonych w zamkniętym konkursie grantowym "Edukacja Globalna 2014 r. Regranting dla organizacji pozarządowych" i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • EG_KS2014/2537 - Hufiec ZHP Łódź Widzew, Chorągiew Łódzka, projekt pt. "Jestem świadomą konsumentką", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 • EG_KS2014/2798 - Stowarzyszenie Wolna Edukacja, projekt pt. "Edukacja globalna u nas naturalna", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 • EG_KS2014/2780 - Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, projekt pt. "Słowo na temat Globalnego Południa", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 • EG_KS2014/2536 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach "Inicjatywa", projekt pt. "Kupuj odpowiedzialnie!", Wysokość dofinansowania: 4 220,00 zł
 • EG_KS2014/2782 - Fundacja SolidarityFilmDoc , projekt pt. "SPOZA Północy - warsztaty w ramach Festiwalu Wolontariatu i Edukacji Globalnej", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 • EG_KS2014/2843 - Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, projekt pt. "INNE + NASZE = CIEKAWE", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 • EG_KS2014/2853 - Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER", projekt pt. "Prawa człowieka - nasza sprawa!", Wysokość dofinansowania: 4 980,00 zł, Uwaga! Dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem dostosowania grupy docelowej zgodnie z regulaminem oraz modyfikacji założenia tworzenia przez młodzież własnych scenariuszy zajęć.
 • EG_KS2014/2885 - Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Horyzonty", projekt pt. "Edukacja globalna w Pułtusku", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 • EG_KS2014/2786 - Fundacja Poganiacz kultury, projekt pt. "Walcząc z ogniem", Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł
 
Wyniki konkursu "Edukacja Globalna 2014 r. Regranting dla organizacji pozarządowych" Drukuj Email
sobota, 26 lipca 2014 08:41

Komisja Selekcyjna, powołana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, zapoznała się z dokumentacją 133 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym "Edukacja Globalna 2014 r. Regranting dla organizacji pozarządowych" i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 1. EG2014/2373 - Fundacja Synergia, projekt pt. "Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie – kontynuacja", Wysokość dofinansowania: 21 370,00 zł
 2. EG2014/2399 - Instytut Globalnej Odpowiedzialności, projekt pt. "Bliżej świata", Wysokość dofinansowania: 23 448,00 zł
 3. EG2014/2410 - Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK, projekt pt. "Połącz to! Świat zależy od nas – my zależymy od świata", Wysokość dofinansowania: 21 400,00 zł
 4. EG2014/2331 - Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, projekt pt. "Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji. ", Wysokość dofinansowania:    21 610,00 zł
 5. EG2014/2446 - Polska Akcja Humanitarna, projekt pt. "Edukację globalną zaczynamy od zabawy", Wysokość dofinansowania: 22 500,00 zł
 6. EG2014/2384 - Fundacja Usłyszeć Afrykę, projekt pt. "Hakuna Matata - z edukacją globalną przez przedszkolne lata", Wysokość dofinansowania: 24 205,00 zł
 7. EG2014/2391 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie, projekt pt. "Afryka - odkrywamy nowy świat", Wysokość dofinansowania: 24 005,00 zł
 8. EG2014/2338 - Fundacja Kultury Świata, projekt pt. "Teatr dla Edukacji II ", Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł.
 9. EG2014/2363 - Stowarzyszenie Amnesty International, projekt pt. "Edukacja dla Godności w województwie lubuskim", Wysokość dofinansowania: 19 930,00 zł.
 10. EG2014/2377 - Instytut Globalnej Odpowiedzialności, projekt pt. "Nauczyciele zmienią świat, czyli edukacja globalna w ośrodkach akademickich. ", Wysokość dofinansowania: 24 480,00 zł
 11. EG2014/2460 - Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, projekt pt. "3 x TAK DLA EDUKACJI GLOBALNEJ", Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
 12. EG2014/2432 - Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, projekt pt. "Zrównoważony rozwój. Akcja: animacja! ", Wysokość dofinansowania: 21 990,00 zł
 13. EG2014/2444 - Fundacja Partners Polska, projekt pt. "Lokalnie-Globalnie-Multimedialnie: formy filmowe narzędziem nauczania edukacji globalnej", Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
 14. EG2014/2450 - Fundacja "Ocalenie", projekt pt. "Edukacja Globalna w Łomży II", Wysokość dofinansowania: 19 900,00 zł.
 15. EG2014/2364 - Stowarzyszenie Amnesty International, projekt pt. "Zespół aktywistów/ek Edukacji dla Godności", Wysokość dofinansowania: 15 540,00 zł.
 16. EG2014/2441 - Klub Inteligencji Katolickiej, projekt pt. "Post-turysta.pl - warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki ", Wysokość dofinansowania: 24 996,00 zł
 17. EG2014/2318 - Fundacja Edukacji Międzykulturowej, projekt pt. "Mini Festiwale Edukacji Globalnej - edycja 2014", Wysokość dofinansowania: 23 600,00 zł
 18. EG2014/2413 - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, projekt pt. "Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej", Wysokość dofinansowania: 24 995,00 zł
 19. EG2014/2452 - Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO", projekt pt. "Nie! dla handlu ludźmi w Podkarpackiem", Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł
 20. EG2014/2350 - Fundacja Artykuł 25, projekt pt. ”Inny to zwierciadło, w którym się przeglądam” – cykl działań edukacyjnych dla młodzieży", Wysokość dofinansowania: 20 250,00 zł
 21. EG2014/2435 - Stowarzyszenie „Projekt Orient'”, projekt pt. "Globalne Południe w handlu międzynarodowym. Kodeks wiedzy i etyki dla przyszłych handlowców.", Wysokość dofinansowania: 23 550,00 zł.


Gratulujemy! Koordynatorka programu będzie kontaktować się z w/w organizacjami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby ustalić szczegóły realizacji projektów, otrzymać wymagane wyjaśnienia, uzupełnienia oraz przygotować umowy dotacji.

Przypominamy, że lista wniosków odrzuconych formalnie znajduje się na stronie programu, a zgodnie z pkt. 8.5. Regulaminu konkursu Koordynator w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników rozsyła do wnioskodawców drogą elektroniczną karty oceny wniosków.

Pobierz pełen ranking w postaci pliku PDF

 
Wyniki konkursu "Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych" Drukuj Email
poniedziałek, 05 sierpnia 2013 13:08

Komisja Selekcyjna Programu Edukacja Globalna zapoznała się dokumentacją 154 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym "Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych" (106 wniosków w Ścieżce A oraz 48 wniosków w Ścieżce B) i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 

ŚCIEŻKA A:

 • EG-2013-A-/84 Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Projekt pt. „Zrozum świat – przedszkola”, Wysokość dofinansowania: 22 515 PLN
 • EG-2013-A-/182 Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Projekt pt. „Środowisko, ja i Ty”, Wysokość dofinansowania: 24 924 PLN
 • EG-2013-A-/191 Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej, Projekt pt. „Pracownia Edukacji Globalnej”, Wysokość dofinansowania: 22 990 PLN
 • EG-2013-A-/178 Stowarzyszenie Badawczo – Animacyjne "Flâneur", Projekt pt. „Spotkania w dobrym klimacie”, Wysokość dofinansowania: 25 000    PLN
 • EG-2013-A-/209 Fundacja dla Somalii, Projekt pt. „Wędrowna Globoteka”, Wysokość dofinansowania: 20 000 PLN (Warunek przyznania dofinansowania: redukcja budżetu z 21 216 PLN do 20 000 PLN, zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami przekazanymi przez FED)
 • EG-2013-A-/214 Polska Akcja Humanitarna, Projekt pt. „Edukacja globalna w wielkim formacie”, Wysokość dofinansowania: 20 060 PLN
 • EG-2013-A-/53 Chrześcijańska Służba Charytatywna, Projekt pt. „Inkubator Edukacji Globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska”, Wysokość dofinansowania: 21 000 PLN (Warunek przyznania dofinansowania: redukcja budżetu z 24 986 PLN do 21 000 PLN, zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami przekazanymi przez FED oraz zmiana wkładu własnego)
 • EG-2013-A-/70 Fundacja Kultury Świata, Projekt pt.”Teatr dla Edukacji”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN
 • EG-2013-A-/104 Fundacja Partners Polska, Projekt pt. „Edukacyjny rozkład jazdy - krótkometrażowy film dokumentalny o systemie edukacji w Kenii.”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN
 • EG-2013-A-/188 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Projekt pt. „Globalnie - odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN
 • EG-2013-A-/142 Stowarzyszenie Tkalnia, Projekt pt. „Wysokie koszty tanich zakupów.”, Wysokość dofinansowania: 23 820 PLN
 • EG-2013-A-/97 Instytut Wschodnich Inicjatyw, Projekt pt. „W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej”, Wysokość dofinansowania: 20 220 PLN
 • EG-2013-A-/195 Fundacja Obywatelska Perspektywa, Projekt pt. „Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży”, Wysokość dofinansowania: 24 540 PLN
 • EG-2013-A-/65 Inicjatywa Wolna Białoruś, Projekt pt. „Prawa człowieka w globalnej sieci - warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów”, Wysokość dofinansowania: 24 955 PLN
 • EG-2013-A-/158 Fundacja Synergia, Projekt pt. „Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie”, Wysokość dofinansowania: 24 990 PLN
 • EG-2013-A-/111 Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Projekt pt. „7/7. Działamy razem na rzecz Globalnego Południa”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN
 • EG-2013-A-/64 Stowarzyszenie Homo Faber, Projekt pt. „Etycznie na co dzień”, Wysokość dofinansowania: 20 100 PLN

 

ŚCIEŻKA B:

 • EG-2013-B-/205 Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Projekt pt. „Skrojone na miarę - pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych”, Wysokość dofinansowania: 9 900 PLN
 • EG-2013-B-/131 Fundacja Więcej Serca, Projekt pt. „Różnorodność”, Wysokość dofinansowania: 12 000 PLN
 • EG-2013-B-/83 Stowarzyszenie Amnesty International, Projekt pt. „Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach”, Wysokość dofinansowania: 12 000 PLN
 • EG-2013-B-/175 Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie "Trampolina", Projekt pt. "Dziecięcy przewodnik filmowy po edukacji globalnej", Wysokość dofinansowania: 11 960 PLN
 • EG-2013-B-/81 Stowarzyszenie Amnesty International, Projekt pt. „Zespół trenerski Edukacji dla godności”, Wysokość dofinansowania: 12 000 PLN
 • EG-2013-B-/120 Fundacja Kultury Świata, Projekt pt. „Partnerstwo miast na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Wysokość dofinansowania: 11 970 PLN
 • EG-2013-B-/82 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Projekt pt. „Nasi rówieśnicy z krajów Południa”, Wysokość dofinansowania: 10 300 PLN
 • EG-2013-B-/185 Stowarzyszenie ON/OFF, Projekt pt. „Kto uszył Twój dress?”, Wysokość dofinansowania: 10 650 PLN
 • EG-2013-B-/199 Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum", Projekt pt. „Jestem zmianą, której chcę na Świecie”, Wysokość dofinansowania: 11 500   PLN (Warunek przyznania dofinansowania: redukcja budżetu z 12 000 PLN do 11 500 PLN, zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami przekazanymi przez FED)
 • EG-2013-B-/123 Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE, Projekt pt. „Dni Edukacji Globalnej: Kierunek Afryka”, Wysokość dofinansowania: 5 185 PLN
 • EG-2013-B-/202 Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych, Projekt pt. „Edukacja globalna w kinie - święto edukacji globalnej na Uniwersytecie”, Wysokość dofinansowania: 10 420 PLN
 • EG-2013-B-/146 Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej, Projekt pt. „Globalnie– Odpowiedzialnie – Kreatywnie”, Wysokość dofinansowania: 11 900 PLN


Gratulujemy! Koordynatorki programu będą kontaktować się z w/w organizacjami za pośrednictwem poczty elektronicznej od dn. 5 sierpnia, aby ustalić szczegóły realizacji projektów oraz przygotować umowy dotacji.

Pobierz pełne listy rankingowe w formacie PDF:
- Ścieżka A
- Ścieżka B

Przypominamy, że lista wniosków odrzuconych formalnie znajduje się na stronie programu, a zgodnie z pkt. 9.5. Regulaminu konkursu Koordynator w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników rozsyła do wszystkich wnioskodawców drogą elektroniczną karty oceny wniosków. Karty oceny wysyłane są automatycznie, prosimy o niezgłaszanie próśb o uzasadnienie mailem.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Reklama
Reklama
Reklama