O Programie Drukuj
"Edukacja Globalna" jest programem Fundacji Edukacja dla Demokracji, w ramach którego od roku 2005 realizowany jest coroczny konkurs regrantingowy dla polskich organizacji pozarządowych na działania dotyczące edukacji rozwojowej i globalnej.
 
W latach 2014-2015 realizowaliśmy kolejną edycję - projekt pn. „Edukacja globalna – 2014-2015. Regranting dla organizacji pozarządowych”. W jego ramach odbyły się otwarte konkursy grantowe - jeden w 2014 a kolejny w 2015 roku. Organizacje pozarządowe mogły wnioskować o dotacje o maksymalnej wysokości 25 000 zł – w ciągu dwóch lat realizacji projektu przeznaczyliśmy na nie łącznie ok. 1 miliona zł. Wnioskodawcy mieli możliwość skorzystania ze spotkań informacyjnych, grantobiorcy – ze spotkań instruktażowych dot. realizacji zapisów umowy, realizacja projektów podlega monitoringowi.
 
Ponadto w obu latach realizacji projektu zrealizowane zostały komponenty szkoleniowo-doradcze skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej, połączone ze wsparciem finansowym w postaci mniejszych grantów rozdysponowanych w zamkniętych konkursach. W roku 2014 przeprowadziliśmy szkolenie i konkurs na dotacje o wysokości max. 5 000 zł.
W roku 2015 zaprosiliśmy organizacje pozarządowe do udziału w e-learningu wprowadzającym do tematyki edukacji globalnej i na szkolenie stacjonarne, po czym przeprowadziliśmy konkurs na dotacje o wys. max. 10 000 zł.
 
Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Zobacz opisy projektów zrealizowanych w poprzednich latach.