Aktualności

Zakończyła się realizacja projektów w ramach naszych dofinansowań. Już niedługo na stronie - podsumowania tego co zostało osiągnięte.

 

Konkurs grantowy 2015 Drukuj Email
wtorek, 10 marca 2015 10:25

Fundacja Edukacja dla Demokracji jest organizatorem konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej.

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.polska pomoc small

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Szczegółowe informacje o edukacji globalnej znajdują się na stronie eg.edudemo.org.pl.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upłynął 10 kwietnia 2015 r.

Tutaj znajdziesz wyniki konkursu i ranking złożonych wniosków.

Więcej wiadomości o edukacji globalnej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.teg.edu.pl.

Program Edukacji Globalnej jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.

 
Reklama
Reklama
Reklama